TAILIEUCHUNG - ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT – MÔN VẬT LÝ

Tham khảo tài liệu 'đề số 2 đề thi thử tốt nghiệp thpt – môn vật lý', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT - MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài 60 phút 32 8 8 câu trắc nghiệm I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 32 câu từ câu 1 đến câu 32 . Câu 1 Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp điện trở R 10Q cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L 7- H và tụ điện có 10K ĐỀ SỐ 2 10 điện dung C F Dòng điện xoay chiêu đi qua đoạn mạch có biêu thức i 2k 2cos 100Kt A . Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch có biêu thức là A. u 20 2cos 100TCt - k 4 V. B. u 20cos 100Kt 0 4k V. C. u 20 2cos 100TCt V. D. u 20-j2cos 100rct k 4 V. Câu 2 Mặt trời thuộc loại sao nào dưới đây A. Sao kênh đỏ. B. Sao trung bình giữa chắt trắng và kênh đỏ. C. Sao nơtrôn. D. Sao chắt trắng. Câu 3 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế u v có R __ 1 10 4 _ 40Q L - H C F. n n Công suất tiêu thụ của mạch là A. P 200W. B. P 0 W. C. P 2000 W. D. P 1000 W. Câu 4 Trong thực nghiệm khảo sát con lắc đơn có chu kỳ T 2s với sai số tỉ đối là 1 khi dùng đồng hồ bấm giây sai số chủ quan khi bấm và sai số dụng cụ là 0 2 s thì người ta tiến hành theo cách nào dưới đây A. Thực hiện đo thời gian của 1 dao động. B. Thực hiện đo thời gian của 2 dao động. C. Thực hiện đo thời gian của 20 dao động. D. Thực hiện đo thời gian của 10 dao động. Câu 5 Đối với đoạn mạch xoay chiêu có điện trở thuần mắc nối tiếp với với cuộn dây thuần cảm kháng thì A. điện năng tiêu hao trên cả điện trở lận cuộn dây. B. dòng điện tức thời qua điện trở và qua cuộn dây là như nhau còn giá trị hiệu dụng thì khác nhau. C. dòng điện nhanh pha hơn so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. D. tổng trở của đoạn mạch tính bởi Z Ợr 2 ra L 2 . Câu 6 Lực hạt nhân là A. Lực liên kết giữa các nơtrôn. B. Lực liên kết giữa các nuclôn. C. Lực liên kết giữa các prôtôn. D. Lực tĩnh điện. Câu 7 Một con lắc lò xo có độ cứng là k 100N m treo thẳng đứng đầu trên cố định đầu dưới gắn vật có khối lượng m 600g. Cho con lắc dao động điêu hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là 4 cm. Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất trong quá trình dao động là A. F .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.