TAILIEUCHUNG - Một vài đặc điểm của sầu riêng, chôm chôm và nhãn

Lâm Đồng là tỉnh phía Nam Tây Nguyên, cao độ từ 130 mét đến mét, từ đó đã hình thành cơ cấu cây trồng đa dạng và phong phú có nguồn gốc nhiệt đới, á nhiệt đới, bán ôn đới. Do đặc điểm về điều kiện đất đai, khí hậu, từ lâu 3 huyện phía Nam của tỉnh là Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên đã có những vườn cây ăn quả đem lại thu nhập hiệu quả cho người dân và diện tích này có xu hướng ngày càng phát triển. . | r À A - w 1- Ấ Ầ Một vài đặc điêm của sâu riêng chôm chôm và nhãn Lâm Đồng là tỉnh phía Nam Tây Nguyên cao độ từ 130 mét đến mét từ đó đã hình thành cơ cấu cây trồng đa dạng và phong phú có nguồn gốc nhiệt đới á nhiệt đới bán ôn đới. Do đặc điểm về điều kiện đất đai khí hậu từ lâu 3 huyện phía Nam của tỉnh là Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên đã có những vườn cây ăn quả đem lại thu nhập hiệu quả cho người dân và diện tích này có xu hướng ngày càng phát triển. Trong những năm gần đây nhằm đa dạng hóa sản phẩm cây trồng trên diện tích vườn hộ diện tích cây ăn trái của tỉnh đã tăng len hàng năm mà chủ yếu là cây sầu riêng được mở rộng tại các huyện có cao độ từ 800 đến mét như Bảo Lâm Di Linh Đức Trọng và thị xã Bảo Lộc. Cây ăn quả là cây dài ngày thời gian kiến thiết cơ bản tốn nhiều chi phí và công sức. Trước khi chọn một loại giống cây ăn quả nào để trồng cần phải biết các đặc điểm về sinh trưởng phẩm chất và nguồn gốc chính xác của giống cây. Nhằm tránh đi những sai lầm gây thiệt hại khi bắt đầu bước vào thời kỳ thu hoạch. Sau đây là phần giới thiệu đặc điểm một số giống cây ăn quả có triển vọng 1. Cây sầu riêng Durio zibethinus Murr Giống sầu riêng tốt cần có những đặc điểm sau - Giống có khả năng cho năng suất cao ổn định kháng hoặc ít nhiễm các sâu bệnh hại quan trọng. - Cơm dày vàng sáng ráo mịn vị ngọt béo đặc trưng của giống. BẢNG 1 ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ GIỐNG SẦU RIÊNG Giông Chôm chôm Chôm Đặc điểm Java chôm nhãn Kiểu nhân giống ghép ghép Tuổi vườn trung bình 15-20 8-15 Năng suất trung bình kg cây năm 300-400 200-300 Thời gian ra hoa tháng 11 - 3 dương lịch tháng 11 - 5 dương lịch Trọng lượng quả g 32-34 20-23 Màu khi chín đỏ vàng sậm vàng vàng đỏ Độ dày thịt mm 7 0 - 7 9 6 0 - 8 5 Tróc thịt tốt rất tốt Cấu trúc thịt ráo chắc ráo rất dòn Tỷ lệ thịt 36-49 .