TAILIEUCHUNG - Một số vấn đề khi chăm sóc sầu riêng

Trong tự nhiên, sầu riêng thường ra hoa đầu mùa khô, khoảng từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau và thu hoạch trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, những nơi thu hoạch đợt cuối khi mưa nhiều, trái thường bị sượng khiến giá bán rất thấp, chúng tôi nhận thấy trái sầu riêng bị sượng do một số nguyên nhân sau: - Do ẩm độ đất trồng: Chủ yếu là do mưa nhiều trong thời gian thu hoạch, hoặc mưa đột ngột sau 1 thời gian nắng hạn. - Do dinh dưỡng: Có vườn khi. | Một số vấn đề khi chăm sóc sầu riêng Trong tự nhiên sầu riêng thường ra hoa đầu mùa khô khoảng từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau và thu hoạch trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 những nơi thu hoạch đợt cuối khi mưa nhiều trái thường bị sượng khiến giá bán rất thấp chúng tôi nhận thấy trái sầu riêng bị sượng do một số nguyên nhân sau - Do ẩm độ đất trồng Chủ yếu là do mưa nhiều trong thời gian thu hoạch hoặc mưa đột ngột sau 1 thời gian nắng hạn. - Do dinh dưỡng Có vườn khi vừa thu hoạch một vài đợt đầu chất lượng ngon nhưng các đợt sau đó thì chất lượng giảm hẳn do sượng điều này có thể cho thấy trong đất do lượng dinh dưỡng mất cân đối có khi bón các loại phân có chứa hàm lượng clo cao như Clorua Kaly hay đạm cao. - Do cây đâm chồi trong khi trái sắp chín Hiện tượng này thường xảy ra đầu mùa mưa khi trái đã lớn gặp mưa nhiều thúc đẩy cây đâm chồi lá non khiến trái bị ảnh hưởng chất lượng hoặc bị rụng. - Do sâu bệnh Một số sâu đục trái tuyến trùng rễ và bệnh thối trái xì mủ thân cũng thường gây sượng và kém chất lượng ở trái. - Ngoài ra cây mang trái trong thời gian hạn hán thiếu nước cũng làm cho sản lượng và chất lượng giảm. Từ các yếu tố trên chúng tôi có một vài giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trái Đầu tiên nên thực hiện việc điều khiển ra hoa sớm vụ để thu hoạch trước khi mùa mưa tới sau đó là bón phân cân đối và hợp lý cùng một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Để thực hiện việc ra hoa sớm 2 - 3 tháng nhiều nhà vườn đã ứng dụng thành công biện pháp xiết nước tạo khô hạn phun Paclobutrazol ức chế sinh trưởng hoặc kết hợp cả 2 cách trên. Việc xiết nước bằng cách phủ bạt ngăn nước mưa chỉ áp dụng được cho vùng ĐBSCL mà thôi còn các khu vực khác rất khó thực hiện. Dùng Paclobutrazol phun để thúc đẩy ra hoa hiện nay được nhà vườn sử dụng rộng rãi nhất do dễ thực hiện và tỷ lệ thành công cao mặt khác khi dùng hóa chất này để phun hoa thường ra đồng đều ít rụng tỉ lệ hoa trên chùm cũng như tỉ lệ đậu trái cao. Để thực hiện việc điều khiển ra hoa như ý muốn chúng .