TAILIEUCHUNG - Bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng + đáp án

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA SÓNG Câu 1. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền A. pha dao động B. truyền năng lượng C. truyền trạng thái dao động D. cả A B C Câu 2. hàm sóng cơ trên mặt nước có dạng. A. u u0 sin 100pt cm B. u u0 tag 100pt cm C. u uo ln 100pt cm D. Cả A B C Câu 3. Ném một hòn đá xuống mặt nước ta thấy xuất hiện các vòng sóng tròn đồng tâm lan rộng trên mặt nước. Có thể kết luận điều gì A. Sóng nước là sóng dọc B. sóng nước là sóng ngang C. sóng nước có biên độ giảm dần D. Cả B và C Câu 4. Ta có thể coi biên độ của sóng không đổi khi nào A. Sóng lan truyền trên dây. B. sóng lan truyền trên mặt nước C. sóng lan truyền trong không gian D. Sóng truyền trong không gian không ma sát Câu 5. Sóng lan truyền trong môi trường nào tốt nhất A. Không khí B. xốp C. thép D. nước Câu 6. Những vật con vật nào sau đây không phát ra sóng âm. A. cánh ve B. mèo C. Chim D. Cá voi Câu 7. Khi ta đi vào một ngõ hẹp ta nghe tiếng bước chân vọng lại đó là do hiện tượng A. Phản xạ sóng B. giao thoa sóng C. Nhiễu xạ sóng D. Khúc xạ sóng Câu 8. một người hú cúi đầu nói xuống giếng sâu thấy có âm vang vọng lại. Lúc này đang có hiện tượng gì A. Sóng dừng B. phản xạ sóng C. Không xác định D. Khúc xạ Câu 9. Một chiếc lá nhấp nhô theo sóng nước mà không dạt vào bờ có thể kết luận được điều gì A. Sóng nước là sóng dọc B. Sóng nước là sóng ngang C. Đang có hiện tượng giao thoa D. Không kết luận gì. Câu 10. Sóng cơ đựơc tạo ra trong trường hợp nào sau đây A. Lấy búa gõ vào đường ray xe lửa B. Tiếng còi tàu C. Tiếng cá heo gọi bầy D. Tiếng vượn hú Câu 11. Chọn phát biểu đúng khi nói về sóng cơ học A. Sóng cơ học là sự lan truyền của vật chất trong không gian. B. Sóng cơ học là là sự lan truyền của dao động theo thời gian trong một môi trường vật chất C. Sóng cơ học là sự lan truyền của biên độ dao động theo thời gian trong một môi trường vật chất D. Sóng cơ học là sự lan truyền của các phần tử vật chất theo thời gian Câu 12. Chọn câu trả lời sai A. Sóng cơ học là .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
45    3    0    10-08-2020
127    4    0    10-08-2020
5    3    0    10-08-2020
4    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN