TAILIEUCHUNG - PBB-TE: Công nghệ cho mạng truyền tải Ethernet

PBB-TE (Provider Backbone Bridging-Traffic Engineered) là một công nghệ mới, hứa hẹn sẽ mang đến cho những nhà cung cấp dịch vụ khả năng truyền tải mạng Ethernet thuần túy lớp 2. Với PBB-TE, khả năng xây dựng một hệ thống mạng Metro Ethernet đúng nghĩa mà không còn cần sự hỗ trợ của những công nghệ đắt tiền như MPLS. | PBB-TE Công nghệ cho mạng truyền tải Ethernet Nguồn PBB-TE Provider Backbone Bridging-Traffic Engineered là một công nghệ mới hứa hẹn sẽ mang đến cho những nhà cung cấp dịch vụ khả năng truyền tải mạng Ethernet thuần túy lớp 2. Với PBB-TE khả năng xây dựng một hệ thống mạng Metro Ethernet đúng nghĩa mà không còn cần sự hỗ trợ của những công nghệ đắt tiền nhưMPLS. Sau nhiều năm nghiên cứu IEEE và ITU-T đã mở rộng chuẩn Ethernet - PBB-TE hướng vào những dịch vụ điểm - điểm. Trong PBB-TE hệ thống mạng được quản lý theo những chương trình quản trị thiết kế trước mà không còn sử dụng cơ chế tự học chống lặp truyền thống của Ethernet. 1. Công nghệ Ethernet và hạ tầng truyền dẫn Cùng với công nghệ IP Ethernet đã và sẽ vẫn là công nghệ chủ đạo trong các hệ thống mạng LAN của các doanh nghiệp. Từ trước những năm 1990 Ethernet không được sử dụng cho việc kết nối mạng diện rộng vì những giới hạn về khoảng cách. Kể từ khi ra đời năm 1973 - 1975 Ethernet đã nhanh chóng chiếm vị trí hàng đầu trong những giao thức truy nhập trên toàn thế giới. So với ATM Ethernet đã thực sự chứng tỏ ưu thế của mình. Các hệ thống mạng ATM tuy được thiết kế với mục tiêu tăng tốc độ truyền thông đảm bảo QoS nhưng không thể so sánh với Ethernet về mức độ đơn giản chi phí đầu tư chi phí quản trị. Yếu tố hàng đầu trong thành công của Ethernet là sự đơn giản dễ dàng truyền tải bản tin IP. Một điều không thể phủ nhận là công nghệ IP đã trở thành công nghệ bá chủ trong thế giới mạng Internet nói chung cũng như mạng doanh nghiệp nói riêng. Hệ thống mạng dựa trên nền Ethernet được xây dựng từ 3 nhóm hạ tầng Các bộ truy cập IP - IP-based DSL access multiplexer Thiết bị truy cập đa dịch vụ - MSAN Multiservice Access Node Hệ thống cáp truy cập. Bộ truy nhập IP DSLAM Vào đầu năm 2001 kiến trúc mạng truyền số liệu thuê bao số dựa trên Ethernet đã được phát triển - các hệ thống IP DSLAM. Một trong những người đi tiên phong sử dụng IP DSLAM là nhà cung cấp dịch vụ băng rộng Yahoo tại Nhật Bản Yahoo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    13    0