TAILIEUCHUNG - Phương Trình Tham Số Của Đường Thẳng ( tiếp theo)

Giáo trình môn hình học - Tiết 30: Phương Trình Tham Số Của Đường Thẳng (tt) | Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền Tiết 30 2 Phương Trình Tham Số Của Đường Thẳng tiếp theo I. Mục tiêu Về kiến thức - Cách giải các bài toán về viết phương trình đường thẳng. - Làm đựoc một số bài toán liên quan đến đường thẳng. Về kĩ năng -Thành thạo cách xác định véctơ chỉ phương véctơ pháp tuyến của đường thẳng cách xác định tọa độ của một điểm nằm trên đường thẳng . -Viết được phương trình tham số phương trình chính tắc phương trình tổng quát của đường thẳng. Về tư duy -Biết quy lạ về quen Về thái độ -Cẩn thận chính xác -Biết được Toán học có ứng dụng trong thực tiễn II. Chuẩn bị phương tiện dạy học -Chuẩn bị các bảng chiếu kết quả mỗi hoạt động -Chuẩn bị phiếu học tập III. Gợi ý về PPDH -Cơ bản dùng phương pháp gợi mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy đan xen hoạt động nhóm. IV. Tiến trình bài học và các hoạt động 1. Kiểm tra bài cũ Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua M 3 4 N -2 3 . 2. Bài mới Hoạt động 1 Bài tập 7 sgk. Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng - Nghe hiểu nhiệm vụ. - Tìm phương án thắng tức là hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất . - Tình bày kết quả. - Chỉnh sửa hoàn thiện nếu có . - Ghi nhận kiến thức. - Tổ chức cho HS tự ôn tập kiến thức cũ 1. Cho biết cách kiểm tra một điểm có thuộc đường thẳng được cho ở dạng tham số hay không. 2. Cách xác định véctơ chỉ phương véctơ pháp tuyến từ phương trình tham số của đường thẳng. 3. Cách viết phương trình chính tắc của đường thẳng từ phương trình tham số. Bài tập 7 a Sai b Sai Đúng c Sai d Đúng e Đúng f Đúng Hoạt động 2 Bài tập 8 sgk. Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng - Nghe hiểu nhiệm vụ. - Tìm phương án thắng tức là hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất . - Tình bày kết quả. - Chỉnh sửa hoàn thiện nếu có . - Ghi nhận kiến thức. - Tổ chức cho HS tự ôn tập kiến thức cũ Cách xác định véctơ chỉ phương véctơ pháp tuyến của đường thẳng. Bài tập 8 a Đúng b Đúng c Sai d Đúng e Đúng Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền Hoạt động 3 Bài tập 9 sgk. Hoạt động của HS Hoạt động

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN