TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng lập trình bằng ngôn ngữ visual basic trên java p9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng lập trình bằng ngôn ngữ visual basic trên java p9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG V LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD 2. Mở cửa sổ VBA Manager lệnh vbaman . 3. Chọn New. 4. Chọn dự án VBA vừa được tạo trong danh sách các dự án sau đó chọn Save As. 5. Trong hộp thoại Save As chọn thư mục cài đặt của AutoCAD trong mục Save in còn trong mục File name nhập vào . 6. Chọn Save để lưu dự án và quay về cửa sổ VBA Manager. . Tạo và thử nghiệm Macro HelloWorld 7. Trong cửa sổ VBA Manager chọn Macros. để hiển thị hộp thoại Macros. 8. Chọn dự án trong mục Macros in Macros in 9. Trong mục Macro name nhập vào tên Macro là HelloWorld Macro name 10. Chọn Create. Màn hình VBAIDE sẽ được hiển thị trong cửa sổ mã lệnh con trỏ sẽ được đặt ở vị trí của Macro vừa được tạo. Ta sẽ thấy được đoạn mã lệnh đã được tạo sẵn như sau Sub HelloWorld End Sub 11. Thay đoạn mã lệnh trên bằng đoạn mã lệnh sau Sub HelloWorld Dim strMsg As String strMsg InputBox Nhap thong diep chao mung HelloWorld Dim objText As AcadText Dim pInsert 0 To 2 As Double pInsert 0 50 pInsert 1 100 pInsert 2 0 Set objText strMsg pInsert ZoomExtents End Sub 12. Đặt con trỏ vào giữa hai dòng Sub HelloWorld và End Sub sau đó nhấn phím F5 để thực thi thử Macro. Một hộp thoại nhỏ sẽ hiện lên yêu cầu người dùng nhập vào một thông điệp Nhập vào thông điệp và nhấn OK Thông điệp vừa nhập sẽ được vẽ trên không gian mô hình của AutoCAD. 13. Trong màn hình của VBAIDE chọn trình đơn File Save để lưu tệp dự án . Tiếp tục chọn trình đơn File Close and Return to AutoCAD để trở về AutoCAD. . Tạo lệnh mới bằng AutoLISP Các bước tiếp sau sẽ tiến hành tạo một tệp mới khai báo một lệnh mới trong AutoCAD thông qua AutoLISP và lệnh đó sẽ thực thi Macro HelloWorld vừa được tạo. CHÚ Ý Nếu trong thư mục cài đặt của AutoCAD đã có tệp chỉ cần sao chép đoạn mã ở bước 15 và thêm vào cuối tệp đã có. 14. Khởi động chương trình soạn thảo văn bản ví dụ như chương trình Notepad có sẵn trong Windows. Trong Windows chọn trình đơn Start Run. Trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.