TAILIEUCHUNG - Bùi Hữu Nghĩa Phần II

Bùi Hữu Nghĩa Phần II IV. Tâm trạng BHN qua vài tác phẩm tiêu biểu của ông: Có thể nói những áng thơ văn của họ Bùi cũng như nhiều kẻ sĩ yêu dân yêu nước thời kỳ vừa kể trên, ít nhiều đều bộc lộ nỗi đau xót này. Xin trích vài bài để ta cùng cảm thông những gì luôn nung nấu nơi tim ông : Thời Cuộc Anh hùng sáu tỉnh thiếu chi đây Đâu để giang sơn đến thế này Ngọn lửa Tam Tần phừng đất cháy, Chòm mây Ngũ quý* lấp trời bay Hùm nương non rậm đang. | Bùi Hữu Nghĩa Phần II IV. Tâm trạng BHN qua vài tác phẩm tiêu biểu của ông Có thể nói những áng thơ văn của họ Bùi cũng như nhiều kẻ sĩ yêu dân yêu nước thời kỳ vừa kể trên ít nhiều đều bộc lộ nỗi đau xót này. Xin trích vài bài để ta cùng cảm thông những gì luôn nung nấu nơi tim ông Thời Cuộc Anh hùng sáu tỉnh thiếu chi đây Đâu để giang sơn đến thế này Ngọn lửa Tam Tần phừng đất cháy Chòm mây Ngũ quý lấp trời bay Hùm nương non rậm đang chờ thuở Cáo loạn vườn hoang thác có ngày Một góc cảm thương dân nước lửa Đền Nam trụ cả há lung lay. 2 điển tích Tàu dùng mô tả đất nước bị chia cắt loạn lạc Và Ai khiến thằng Tây tới vậy cà Đất bằng bỗng chốc nổi phong ba Hẳn hoi ít mặt đền ơn nước Nháo nhác nhiều tay bận nỗi nhà Đá sắt ôm lòng cam với trẻ Nước non có mắt thấy cho già Nam kì chi thiếu người trung nghĩa Báo quốc cần vương dễ một ta Rõ ràng một người sẵn có tấm lòng như vậy khó đội đầu hoài một triều đình như vậy. Thế nên năm 1862 khi triều đình ký hòa ước cắt ba tỉnh miền Đông cho thực dân Pháp ông bất mãn xin từ quan ôm ấp chí cao khiết Thú câu Danh lợi màng bao chốn cửa hầu Thanh nhàn quen thú một nghề câu Giăng đường chỉ mảnh dòng khơi lộng Thả miếng mồi thơm vực cạn sâu Khói nước Ngũ hồ tình cả đẹp Gió trăng kho cũ cảnh riêng mầu Bá vương hội cả dầu chưa gặp Thao lược này ai biết đặng đâu về lại rạch Bà Đồ quê cũ ông mở trường dạy học bốc thuốc làm thơ soạn tuồng và giao du với những bè bạn đồng chí hướng của mình như Nguyễn Đình Chiểu Phan Văn Trị Phan Tôn Phan Liêm Đỗ Thừa Luông Đỗ Thừa Tự. Theo sách Biên Hòa sử lược dù đã từ quan nhưng BHN đâu nỡ ngồi nhìn nhân dân lầm than đất nước bị giày xéo nên ngoài mặt ông lo việc dạy học nhưng bên trong ông thầm tham gia nhóm Văn Thân do Thủ khoa Huân lãnh đạo chống thực khởi nghĩa bị phá tan ông bị giặc bắt giam vào nhà tù Vĩnh Long 1868 .Sau nhờ Tôn Thọ Tường can thiệp nên ông mới được tha. Nói gọn lại BHN là một viên quan cương trực thương dân nghèo bênh vực nguời hiền lành nên bị bọn quan lại biến chất trù

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.