TAILIEUCHUNG - QUẾ VÀ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Báo Pharmacy Times số tháng 5 có đưa ra một “case study”: một phụ nữ Mễ đến hiệu thuốc đưa 1 chai quế (Cinnamon cassia) viên nang 500 mg. Bà ta giải thích cho người dược sĩ là bà đã đi khám bác sĩ và uống thuốc nhưng mức đường vẫn chưa kiểm soát được. Bạn bà ta mách dùng quế, uống 2 viên ngày 3 lần bệnh sẽ khá hơn. Người dược sĩ tìm lại hồ sơ thuốc của bà này thì thấy bác sĩ cho metformin 1000 mg ngày 2 lần. Đứng địa vị người dược sĩ. | QUẾ VÀ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG Báo Pharmacy Times số tháng 5 có đưa ra một case study một phụ nữ Mễ đến hiệu thuốc đưa 1 chai quế Cinnamon cassia viên nang 500 mg. Bà ta giải thích cho người dược sĩ là bà đã đi khám bác sĩ và uống thuốc nhưng mức đường vẫn chưa kiểm soát được. Bạn bà ta mách dùng quế uống 2 viên ngày 3 lần bệnh sẽ khá hơn. Người dược sĩ tìm lại hồ sơ thuốc của bà này thì thấy bác sĩ cho metformin 1000 mg ngày 2 lần. Đứng địa vị người dược sĩ chúng ta nên giải thích cho người bệnh như thế nào Cách đây một vài năm trên có một bài của một dược sĩ ở Canada cho biết quế có tính chất hạ đường và có thể dùng để điều trị bệnh tiểu đường. Báo Diabetes Care số tháng 1 năm 2008 đăng nghiên cứu của Alam Khan và cộng sự thử nghiệm 60 người bệnh tiểu đường type 2 gồm 30 nam và 30 nữ tuổi chia ngẩu nhiên thành 6 nhóm. Nhóm 1 2 và 3 uống 1 3 và 6 gam quế mỗi ngày theo thứ tự nhóm 4 5 và 6 dùng giả dược. Quế dùng trong 40 ngày tiếp theo là 20 ngày để loại ra khỏi cơ thể. Kết quả sau 40 ngày cả 3 liều quế giảm mức đường bụng đói 1829 triglycerid 23-30 LDL-cholesterol 7-27 và cholesterol toàn phần 12-26 nhóm dùng giả dược không thấy thay đổi đáng kể. Kết luận dùng quế mỗi ngày giảm glucose triglycerid LDL-C cholesterol toàn phần ở người bệnh tiểu đường type 2 gợi ý đưa quế vào thực đơn cho bệnh tiểu đường 2 sẽ giảm yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tiểu đường và tim mạch. Tuy nhiên cũng trên Diabetes Care số tháng 2 năm 2008 một phân tích meta của Tiến sĩ Dược William L. Baker chuyên khoa dược lâm sàng và cộng sự lại có ý kiến khác Họ tìm trên y văn cho đến tháng 7 2007 những nghiên cứu ngẫu nhiên kiểm chứng với giả dược về quế với dữ liệu về A1c mức glucose bụng đói hay thông số lipid huyết. Họ tìm được 5 nghiên cứu viển tưởng như vậy n 282 . Khi phân tích meta dùng quế không thay đổi đáng kể A1c mức glucose nhịn đói hay thông số lipid huyết ở bệnh nhân bệnh tiểu đường type 1 và type 2. Trong 5 nghiên cứu này có cả nghiên cứu của tiến sĩ Alam Khan .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.