TAILIEUCHUNG - NHỮNG CHẤT ĐỘC trong MÔI TRƯỜNG SINH SỐNG và những ảnh hưởng trên Sức khỏe - Phần 1

Gánh nặng độc chất trong môi sinh Thế kỷ 20, với những triển vọng sẽ đem lại cho nhân loại 'Một đời sống tốt đẹp hơn nhờ ở Hóa học'đã đem theo một loạt những bệnh tật liên hệ đến những chất độc hóa học, mà chúng ta thường gọi chung là những bệnh tật do ở môi sinh. Những bài viết mới nhất trên các tạp chí Y học đã cho thấy tỷ lệ bệnh ung thư, không liên hệ đến hút thuốc, đã tăng cao nơi những người sinh sau năm 1940 (hơn là trước đó), và. | NHỮNG CHẤT ĐỘC trong MÔI TRƯỜNG SINH SỐNG và những ảnh hưởng trên Sức khỏe Phần 1 Gánh nặng độc chất trong môi sinh Thế kỷ 20 với những triển vọng sẽ đem lại cho nhân loại Một đời sống tốt đẹp hơn nhờ ở Hóa học .đã đem theo một loạt những bệnh tật liên hệ đến những chất độc hóa học mà chúng ta thường gọi chung là những bệnh tật do ở môi sinh. Những bài viết mới nhất trên các tạp chí Y học đã cho thấy tỷ lệ bệnh ung thư không liên hệ đến hút thuốc đã tăng cao nơi những người sinh sau năm 1940 hơn là trước đó và sự gia tăng này là do ở những hóa chất độc hại trong môi trường khác hơn là do ở khói thuốc JAMA No 271-1994 . Những bệnh mới được chẩn đoán như Hội chứng bệnh cao ốc và Mần cảm với nhiều hóa chất Multiple chemical sensivity MCS cả hai được cho là do ở sự tiếp xúc quá mức với những chất gây ô nhiễm môi trường . Tác hại căn bản của nhóm hóa chất trừ sâu và nhóm dung môi là gây rối loạn hoạt động của hệ thần kinh ngoài ra chúng còn gây tổn hại cho các các hệ miễn nhiễm và nội tiết. Các ảnh hưỡng độc hại không chỉ ở những hệ thống trên mà còn gây thương tổn cho da hệ tiêu-hóa tiết niệu hô-hấp xương-cơ bắp và còn cả những vấn đề về tim mạch. chemical Sensivity Vol 3-1996 . Chúng ta sống trong một môi trường quá nhiều hóa chất hóa chất trong không khí trong nước trong thực phẩm. Từ 1976 Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ US Environ mental Protection Agency EPA đã thực hiện một cuộc nghiên cứu đặt tên là National Human Adipose Tissue Survey NHATS. Đây là một chương trình hàng năm thu thập và phân tích hóa học những mẫu mô tế bào mỡ trên toàn quốc để tìm những hợp chất độc hại mục tiêu của chương trình là tìm và định lượng những hợp chất độc hại thường gặp nhất trong sinh hoạt của dân Mỹ các mẫu thử được thu thập từ những xác chết hoặc từ những mẫu phẫu thuật chọn lọc trên toàn quốc. Năm 1982 EPA mở rộng cuộc nghiên cứu tìm sự hiện diện của 54 loại độc chất trong môi sinh. Kết quả tìm được quả đáng ngại 5 chất sau đây OCDD một loại Dioxin và 4 dung môi Styrene 1 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.