TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẬI HỌC VÀ CAO ĐĂNG

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đậi học và cao đăng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẬI HỌC VÀ CAO ĐĂNG Câu 1. chiếu một Chùm tia sáng trắng hẹp qua lăng kính chùm tia ló gồm nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Hiện tượng đó được gọi là A. khúc xạ ánh sáng B. giao thoa ánh sáng C tán sắc ánh sáng D. phản xạ ánh sáng Câu 2. Cho mạch điện nhu hình vẽ. Trong đó cuộn dây là thuần cảm có độ tụ cảm L 50mH tụ điện có điện dung C 1 . Đặt vào hai đầu đoạn mạch A B điện áp xoay chiều 120V tần số f. Biết hiệu điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M và B bằng không. Tần số f bằng A. 10Hz B. 60Hz C. 180Hz D. 200Hz 2 4 n Câu 3. Một điện trỏ 300Q mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung bằng C F . Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều 20V - 100Hz khi đó điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha so với cường độ dòng điện một góc a với A. tana 3 4 B. tana -3 2 C tana 2 3 D. tana -2 3 Câu 4. Hai sóng chạy có vận tốc 750m s truyền ngược chiều nhau và giao thoa nhau tạo thành sóng dùng. Khoảng cách từ một nút N đến nút thú N 4 bằng 6 0m. Tần số các sóng chạy bằng A. 100Hz B. 125Hz C. 250Hz D. 500Hz Câu 5. Một sóng âm biên độ 0 20mm có cường độ âm bằng 3 0Wm-2. Hỏi sóng âm có cùng tần số sóng đó nhưng biên độ bằng 0 40mm thì sẽ có cường độ âm bằng bao nhiêu A. 4 2Wm-2. B. 6 0Wm-2. C. 9 0Wm-2. D. 12Wm-2. Câu 6. Bản chất lượng tử hạt của ánh sáng được chứng tỏ A. hiện tượng giao thoa. B. hiện tượng tán sắc. C. hiệu ứng quang điện. D. hiện tượng phát electron do nung nóng. Câu 7. Một xe đạp chuyển động thẳng đều với tốc độ 18km h. Hỏi tốc độ của điểm M trên một nan hoa cách trục một đoạn bằng nửa bán kính R R được tính từ tâm trục đến mép ngoài của lốp tại thời điểm nan hoa đó đang nằm phía trên của trục và có phương thẳng đứng là bao nhiêu so với mặt đất Cho biết bánh xe lăn không trượt. A. 7 5m s B. 5m s C. 2 5m s D. 10m s Câu 8. Khi cường độ ánh sáng chiếu tại bề mặt kim loại dùng làm catốt thì A. động năng của các electron quang điện tăng. B. động năng của các electron quang điện giảm. C dòng quang bão hoà điện giảm. D. dòng quang bão .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.