TAILIEUCHUNG - Mong đợi máy gặt đập liên hợp "Made in Vietnam"

Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang đẩy mạnh cơ giới hóa khâu thu hoạch lúa. Theo tính toán của ngành nông nghiệp, trong hai năm tới, cả khu vực cần khoảng - máy gặt đập liên hợp (GĐLH) phục vụ sản xuất. | Mong đợi máy gặt đập liên hợp Made in Vietnam Nguồn Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ĐBSCL đang đẩy mạnh cơ giới hóa khâu thu hoạch lúa. Theo tính toán của ngành nông nghiệp trong hai năm tới cả khu vực cần khoảng - máy gặt đập liên hợp GĐLH phục vụ sản xuất. ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HÓA Ông Huỳnh Thế Năng Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết An Giang có sản lượng lương thực bình quân hàng năm trên 3 triệu tấn đứng cao nhất nước. Trước năm 2006 toàn bộ diện tích lúa của tỉnh chỉ thu hoạch bằng thủ công tỷ lệ hao hụt khá lớn chiếm 7 06 với sản lượng lúa tổn thất hàng năm trên tấn tương đương 640 tỉ đồng . Nhiều vùng nông thôn trong tỉnh nông dân gặp khó khăn khi vào mùa thu hoạch do thiếu nhân công cắt lúa và chi phí sản xuất ngày càng tăng. Vì vậy trong những năm qua tỉnh đã có chủ trương hỗ trợ vốn tín dụng với lãi suất 0 và trả chậm trong vòng 3 năm để khuyến khích nông dân đầu tư trang bị máy gặt lúa máy sấy và máy cấy lúa. Nhờ đó chỉ hơn 2 năm số lượng máy nông nghiệp tăng nhanh. Hiện nay An Giang có 909 máy gặt lúa các loại ứng dụng trên gần ha và chiếm 26 so với tổng diện tích canh tác lúa của tỉnh có hơn máy sấy lúa và sản lượng lúa hàng hóa thông qua sấy đạt trên 40 . . Ông Trần Quang Củi Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn NN PTNT tỉnh Kiên Giang cho biết Trong những vụ lúa gần đây Kiên Giang đang dần cơ giới hóa trong thu hoạch lúa. Đến nay toàn tỉnh có trên 270 máy GĐLH đảm bảo thu hoạch được trên 20 diện tích lúa đông xuân 2008-2009. Qua khảo sát của ngành nông nghiệp giá thành thu hoạch lúa bằng máy GĐLH khoảng 1 25 triệu đồng ha trong khi cắt lúa bằng thủ công khoảng 2 triệu đồng ha. . Ông Phạm Văn Tình Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia cho biết ĐBSCL là vùng sản xuất lúa lớn nhất cả nước với 2 vụ gieo trồng là đông xuân và hè thu. Tổng sản lượng lúa của vùng chiếm 50 cả nước đóng góp trên 90 sản lượng lúa xuất khẩu của Việt Nam. Trong sản xuất nông nghiệp sản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN