TAILIEUCHUNG - Thủ tục chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy thử trên tuyến Đường thuỷ nội địa.

Tham khảo tài liệu 'thủ tục chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy thử trên tuyến đường thuỷ nội địa.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy thử trên tuyến Đường thuỷ nội địa. Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Đường Thủy nội địa Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực trừ vận tải thử qua biên giới . Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Pháp chế thuộc Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Phòng Pháp chế vận tải và An toàn giao thông thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Cơ quan phối hợp nếu có không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân có phương tiện vận tải thử gửi hồ sơ đến Nộp hồ 1. Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Cục Đường thuỷ sơ nội địa Việt Nam. Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực xem xét có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận. Trường hợp phương Giải 2. tiện vận tải thử qua biên giới Chi Cục Đường thuỷ nội địa quyết khu vực trình Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam xem xét chấp thuận. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Các giấy tờ phải xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thuỷ nội địa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa hoặc giấy tờ có liên quan đến cầm cố thế chấp theo quy định pháp luật Giấy chứng 1. nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với tuyến đường thuỷ nội địa mà phương tiện dự kiến đưa vào khai thác Danh bạ thuyền viên bằng chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng máy trưởng phù hợp với phương tiện và tuyến đường thuỷ nội địa mà phương tiện hoạt động - Các giấy tờ phải nộp Văn bản của tổ chức cá nhân đề nghị cho phương tiện chạy khảo sát với nội dung chủ yếu như tuyến vận tải tên cảng bến đón trả .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN