TAILIEUCHUNG - Phê chuẩn việc sử dụng thiết bị huấn luyện bay mô phỏng (SIM)

Tham khảo tài liệu 'phê chuẩn việc sử dụng thiết bị huấn luyện bay mô phỏng (sim)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phê chuẩn việc sử dụng thiết bị huấn luyện bay mô phỏng SIM Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng tiếu chuẩn an toàn bay Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Phê chuẩn Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ 1. Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại văn phòng Cục HKVN đề nghị Cục HKVN thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ và phê Giải quyết chuẩn việc sử dụng thiết bị huấn luyện bay mô phỏng sau 2. thủ tục khi xác định việc đáp ứng các yêu cầu hiện hành áp dụng đối với các thiết bị huấn luyện mô phỏng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị Phê chuẩn việc sử dụng thiết bị huấn luyện bay mô phỏng 1. SIM Tài liệu hệ thống chất lượng của người khai thác thiết bị huấn luyện 2. bay mô phỏng 3. Tài liệu hướng dẫn kiểm tra chất lượng Qualification Test Guide Danh mục đánh giá sự khác biệt về cấu hình giữa thiết bị huấn luyện 4. bay mô phỏng và loại máy bay của người khai thác và phương án huấn luyện Trường hợp có sự khác biệt 5. Bản sao giấy chứng nhận của Tổ chức thực hiện huấn luyện kiểm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    10-08-2020
4    3    0    10-08-2020
32    22    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN