TAILIEUCHUNG - Bài tập kỹ thuật điều chế đa sóng mang-OFDM

Trong những năm gần đây, các dịch vụ viễn thông phát triển hết sức nhanh chóng đã tạo ra nhu cầu to lớn cho các hệ thống truyền dẫn thông tin. Mặc dù các yêu cầu kỹ thuật cho các dịch vụ này là rất cao song cần có các giải pháp thích hợp để thực hiện. Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) là một phương pháp điều chế cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao trong các kênh truyền chất lượng thấp | Kỹ thuật điều chế đa sóng mang OFDM với những đặc tính kỹ thuật nổi bật của mình: Tính trực giao đã được khẳng định chắc chắn về hiệu quả của nó trong lý thuyết truyền tin; Khoảng bảo vệ cho phép đảm bảo tính trực giao đồng thời giúp loại bỏ được nhiễu ISI; Phép biến đổi Fourier tạo ra giải pháp đơn giản và hiệu quả để thực hiện kỹ thuật này, đã giúp cho OFDM có thể được ứng dụng rộng rãi. Cùng với việc sử dụng hiệu quả những kỹ thuật đồng bộ, cân bằng và mã hóa, OFDM đã chứng tỏ vai trò của mình trong các hệ thống viễn thông như là một kỹ thuật điều chế tiên tiến. Các ứng dụng của kỹ thuật điều chế đa sóng mang OFDM rất đa dạng: OFDM có thể được dùng trong môi trường truyền dẫn vô tuyến và hữu tuyến; có thể dùng cho thông tin quảng bá, thông tin điểm nối điểm, đa truy nhập, nhiều người sử dụng Multiuser. Hiện nay OFDM đã được ứng dụng thành công trong một số ứng dụng như phát thanh truyền hình số quảng bá, mạng cục bộ không dây, đường dây thuê bao số không đối xứng và thông tin qua đường dây tải điện. Trong tương lai, OFDM sẽ được áp dụng trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong thông tin di động.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.