TAILIEUCHUNG - Bài Giảng Vi sai xử lý

Phần lớn các linh kiện điện tử đều được cấu tạo từ các chất bán dẫn gọi là linh kiện điện tử bán dẫn. Như vậy để xét cấu tạo nguyên lý hoat động của các linh kiện khác nhau thì ta phải xét các loại bán dẫn. | Trong các bộ khuyếch đại tín hệu xoay chiều người ta khong quan tâm đến hiện tượng trôi vì qua phần tử điện dung trôi không được đưa đến đầu ra. Trôi chỉ làm thay đổi hệ số khuyếch đại của mạch. Ảnh hưởng này có thể khắc phục bằng hồi tiếp âm. Ngược lại, trong các bộ khuyếch đại tín hiệu một chiều trôi cũng được khuyêch đại và đưa đến đầu ra như tín hiệu. Vì vậy trong trường hợp này phải tìm cách giảm trôi. Trong thực tế không thể tác động trực tiếp vào transistor để giảm trôi được nên người ta dùng bộ khuyếch đại vi sai. Bộ khuyếch đại vi sai khuyếch đại hiệu hai điện áp đặt ở đầu vào, do đó điện áp ra của nó chịu ảnh hưởng của hiệu các điện áp trôi của transistor. Do đó bộ khuyếch đại vi sai có mức trôi thấp nhất. Trường hợp mạch hoàn toàn đối xứng thì trôi được khử hoàn toàn. Để phát huy ưu điểm đó của mạch người ta không những dùng bộ khuyếch đại vi sai để khuyếch đại hiệu hai điện áp mà còn để khuyếch đại một điện áp. Điện áp đó được đưa đến một đầu vào, đầu vào thứ hai được nối đất.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.