TAILIEUCHUNG - Cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào KCN sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào kcn sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của bộ công thương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào KCN sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương Thông tin Lĩnh vực thống kê Công Thương Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản lý Đầu tư - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp nếu có Bộ Công thương và các Sở Ban ngành có liên quan. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà đầu tư liên hệ Phòng Quản lý Đầu tư - Ban quản lý các khu 1. Bước 1 chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thủ tục và chuẩn bị hồ sơ theo quy định. 2. Bước 2 Nhà đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh - Thời gian nhận hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu sáng từ 7 giờ 30 Tên bước Mô tả bước đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. - Đối với người nộp hồ sơ nếu không phải là Nhà đầu tư thì phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng từ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định và Văn bản ủy quyền có xác nhận chính quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước. - Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ Nếu hồ sơ hợp lệ đầu mục hồ sơ đầy đủ và kê khai đầy đủ theo qui định lập và giao biên nhận hồ sơ cho chủ đầu tư theo qui định. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định. Căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận nhà đầu tư hoặc người đại diện 3. Bước 3 theo theo ủy quyền của nhà đầu tư đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả giải quyết. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản giải trình việc

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.