<

TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu về quốc gia Lào

Lào là một nước nghèo nhất thế giới. Nền kinh tế còn nặng tính tự cung, tự cấp | Có thể nói cuốn sách đồ sộ dày gần một ngàn trang này là công trình “bách khoa” về nước Lào anh em. Cuốn sách gồm có 3 phần: Phần I (“Lịch sử Lào từ cổ đại đến năm 1975”) giới thiệu những trang sử anh hùng của dân tộc Lào từ thời tiền sử đến nhân vật Phạ Ngừm (sinh năm 1316) - người có công giải phóng các bộ tộc Lào khỏi sự thống trị của phong kiến Sukhôthay, lập nên Vương quốc Lạn Xạng và quá trình dựng nước, giữ nước về sau. Với rất nhiều tư liệu và con số cụ thể, tác giả đã giúp người đọc hiểu được toàn cảnh cuộc đấu tranh cách mạng ở Lào (1945-1975) cũng như những thành tựu kinh tế xã hội sau 30 năm giải phóng. Phần II (“Lịch sử con người Lào”) chiếm 2/3 số trang và cũng là mảng nghiên cứu có giá trị nhất cuốn sách. Thực ra, đây là phần nghiên cứu về sự hình thành các tộc người ở Lào, từ nguồn gốc lịch sử cho đến mọi mặt sinh hoạt văn hoá vật chất và tinh thần của dân tộc Lào (ngôn ngữ, văn học, ca múa nhạc, tín ngưỡng, lễ hội, phong tục tập quán ) Phần III là Phụ lục gồm những văn kiện, tư liệu quan trọng của các nhân chứng lịch sử Lào, từ các Nghị quyết Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đến “Đơn xin thoái vị của vua Xixavang Váthana”, “Tuyên bố giải thể Hội đồng Chính phủ liên hiệp lâm thời của Thủ tướng Suvana Phuma”

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.