TAILIEUCHUNG - Thông báo Số: 190/TB-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 190/TB-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI THỰC TẬP SAU ĐẠI HỌC TẠI ẤN ĐỘ NĂM 2010 | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẠO NAM --- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 190 TB-BGDĐT Hà Nội ngày 21 tháng 4 năm 2010 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI THỰC TẬP SAU ĐẠI HỌC TẠI ẤN ĐỘ NĂM 2010 Căn cứ thông báo của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội về học bổng do Chính phủ Ấn Độ cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi thực tập sau đại học tại Ấn Độ trong khuôn khổ Chương trình hợp tác kỹ thuật và kinh tế Indian Technical and Economic Cooperation - ITEC năm học 2010-2011 như sau 1. Số lượng học bổng và chế độ học bổng Tổng số có 227 khóa học trong khuôn khổ Chương trình ITEC. Việt Nam sẽ được cấp 75 học bổng và đối với mỗi khóa học phía Ấn Độ chỉ tiếp nhận tối đa 02 người Việt Nam vào học. Ứng viên được tiếp nhận theo các chương trình này sẽ được Chính phủ Ấn Độ cấp học bổng kinh phí đào tạo và vé máy bay khứ hồi. Ngoài học bổng hàng tháng do Chính phủ Ấn Độ cấp mức cụ thể của từng khóa học khác nhau . Chính phủ Việt Nam cấp bù thêm sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh diện Hiệp định. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo bỏ học hoặc không trở về nước phục vụ sẽ phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí cho Nhà nước Việt Nam kể cả học bổng đã nhận của Chính phủ Ấn Độ. 2. Thời gian đi học Ứng viên trúng tuyển sẽ được đi học trong năm học 2010-2011 theo thời gian cụ thể của từng khóa học. 3. Khóa học và nơi học Xem danh sách các khóa học thực hiện tại các cơ sở đào tạo của Ấn Độ trên các websites và . Ứng viên không được thay đổi khóa học cơ sở đào tạo khi đã được tiếp nhận đi học. 4. Đối tượng và điều kiện dự tuyển Ứng viên dự tuyển phải thỏa mãn các điều kiện và tiêu chuẩn sau - Là công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 25 đến 45 đã tốt nghiệp đại học cao học nghiên cứu sinh đang ở Việt Nam và công tác biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại các cơ quan doanh nghiệp nhà nước các đại học học viện trường đại học và cao đẳng - Có phẩm chất đạo đức tốt trình độ chuyên môn cao đủ sức khỏe để học tập ở nước .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.