TAILIEUCHUNG - Phòng trị sâu đục thân, đục cành hại cam quýt

Cam quýt là loại cây ăn quả có rất nhiều loại sâu bệnh gây hại, trong đó có nhóm sâu đục cành, đục thân, đục gốc mà nông dân ta quen gọi chung là sâu Bore. Sâu đục cành (Chelidonium argentatum Dalm) Sâu đục thân (Nadezhdiella cantori Hope ) | Phòng trị sâu đục thân đục cành hại cam quýt Nguồn Cam quýt là loại cây ăn quả có rất nhiều loại sâu bệnh gây hại trong đó có nhóm sâu đục cành đục thân đục gốc mà nông dân ta quen gọi chung là sâu Bore. Sâu đục cành Chelidonium argentatum Dalm Sâu đục thân Nadezhdiella cantori Hope Sâu đục gốc Anoplophora chinensis Forster Biện pháp phòng trừ a. Đối với sâu trưởng thành b. Diệt sâu non - Bẻ cành non bị héo đối với sâu đục cành vào các tháng 5-6-7. Những cành con bị sâu tiện một vòng tròn quanh vỏ cách ngọn khoảng 10cm sau vài ngày thường bị héo. Có thể cắt hoặc bẻ xuống dưới một đoạn cũng có thể loại bỏ được sâu non. Kinh nghiệm nhiều gia đình cho thấy biện pháp bẻ cành héo triệt để có thể hạn chế được sự gây hại của sâu trên 90 . - Có thể dùng một sợi dây thép nhỏ sợi dây phanh xe đạp chẳng hạn làm thành cái móc nhọn như lưỡi câu luồn vào diệt sâu non qua các lỗ đùn phân và mạt cưa của sâu non. Biện pháp này phù hợp đối với các loại sâu đục thân và đục gốc. Cách làm này cũng rất hữu hiệu nếu làm tốt làm quen mỗi ngày một người có thể diệt sâu cho hàng chục cây cam mà không tốn thuốc vừa bảo vệ được môi trường. c. Quét thuốc Sau khi thu hoạch quả quét vôi hoặc Boóc-đô với tỉ lệ 1 phần CuSO4 1 phần vôi tôi 20 phần nước vào gốc cây thân cây từ 1m trở xuống để phòng các loại nấm bệnh và hạn chế việc đẻ trứng của xén tóc các loại . Dùng vợt hoặc bắt giết bằng tay đối với cả 3 loại xén tóc trong thời gian con trưởng thành vũ hoá và đẻ trứng vào cuối mùa xuân và các tháng mùa hè nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự lây nhiễm của chúng. Đây là biện pháp tích cực và hiệu quả nhất. Cần vận động nhiều người cùng làm các hộ các trang trại lân cận cùng làm mới có hiệu quả cao. Là sâu non của xén tóc sao vì toàn thân con trưởng thành là con bọ cánh cứng màu đen có điểm khoảng 30 chấm trắng cho nên có tên là xén tóc sao. Đầu tiên sâu hại vỏ sau đó đục vào bên trong phần gỗ. Nhiều khi sâu đục cả những rễ to làm cho cây héo toàn bộ rụng lá và chết. Sâu non phá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN