TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 25: Tìm hiểu về Microsoft Deployment Toolkit

Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách chuẩn bị Microsoft Deployment Toolkit để thực hiện một cài đặt Windows Vista cơ bản. | Triển khai Vista - Phần 25 Tìm hiểu về Microsoft Deployment Toolkit Nguồn Mitch Tulloch Quản trị mạng - Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách chuẩn bị Microsoft Deployment Toolkit để thực hiện một cài đặt Windows Vista cơ bản. Giới thiệu Trong phần trước của loạt bài này chúng ta đã cài đặt Microsoft Deployment Toolkit 2008 MDT 2008 và chúng tôi đã giới thiệu một số vấn đề tổng quan của Deployment Workbench một giao diện người dùng tích hợp để có thể thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến triển khai. Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cách chuẩn bị MDT để có thể sử dụng nó nhằm thực hiện một triển khai cơ bản cho Windows Vista Enterprise. Trong quá trình giới thiệu chuẩn bị MDT các bạn sẽ biết được một số nhiệm vụ cơ bản sẽ thực hiện bằng Workbench như Bổ sung thêm các thành phần vào MDT Tạo một chia sẻ chung Phổ biến chia sẻ chung Tạo một chuỗi nhiệm vụ Tạo một điểm triển khai Trong các phần sau của loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu các nhiệm vụ này ở mức độ sâu hơn. Bổ sung thêm các thành phần vào MDT Như những gì bạn thấy trong hình 1 bên dưới nút Components nằm bên dưới Information Center chính là nơi bạn có thể bổ sung thêm các thành phần phụ vào Workbench của mình. Hai thành phần như vậy được yêu cầu MSXML -Microsoft XML parser Windows Automated Installation Kit Windows AIK . Nếu cần thiết cho môi trường của mình bạn cũng có thể bổ sung thêm các thành phần khác vào Workbench như User State Migration Tool USMT - được sử dụng để di trú các thiết lập profile người dùng và dữ liệu của họ. Application Compatibility Toolkit ACT - được sử dụng để thẩm định xem các ứng dụng của bạn sẽ tương thích với phiên bản Windows mới nhất hay không. Microsoft Assessment and Planning Toolkit MAP - được sử dụng để thống kê các máy tính của bạn nhằm xác định xem bạn có nâng cấp thành công hoặc di trú sang phiên bản Windows mới nhất không. Các công cụ khác cho việc quản lý việc đăng ký ấn bản và định kế hoạch di trú sang phiên bản Microsoft

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    15    0