TAILIEUCHUNG - Các câu hỏi môn Kinh tế vĩ mô

Tài liệu tham khảo các câu hỏi môn Kinh tế vĩ mô giúp sinh viên khoa kinh tế ôn tập và luyện cho kỳ thi hết môn | Các câu hỏi môn Kinh tế vĩ mô Câu 1 Ngày này các nhà kinh tế đều thừa nhận rằng tri thức đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Việc phổ biến tri thức tạo ra hiệu ứng lan truyền và làm tăng tổng năng suất củâ các yếu tố. Song việc phổ biến tri thức làm cho lợi ích xã hội của tri thức tăng lên đáng kể so với giá trị của nó. Sự khác biệt về lợi ích này có thể làm giảm động cơ tạo ra tri thức trong tương lai. Theo anh chị những gì là giải pháp cho những ngoại tác này nhằm tạo ra động cơ cho sự phát triển tri thức nơi. Hãy giải thích. Trả lời Vấn đề ngoại tác trên thị trường công nghệ làm cho lượng tri thức được tạo ra chưa đạt được mức độ tối ưu cho xã hội mà nguyên nhân cơ bản là do sự khác biệt về lợi ích giữa cá nhân và xã hội. Để giải quyết vấn đề này cần phải nội bộ hóa ngoại tác nhằm tạo ra động cơ đúng. Một số giải pháp cần được sử dụng như - Bảo vệ quyền tác giả bằng phát minh sáng chế thông qua quyền sở hữu trí tụê và nâng cao hiệu lực thực thi quyền này. Giải pháp này sẽ hạn chế sao chép bắt chước làm gia tăng động cơ sáng tạo của cá nhân. Giải pháp này làm hạn chế khả năng lan truyền công nghệ nên thực tế người ta thường chỉ bảo hộ trong một giới hạn thời gian - Một số giải pháp khác như thành lập quỹ mạo hiểm tài trơ cho những doanh nghiệp đổi mới quỹ này chấp nhận rủi ro nhằm khuyến khích cho doanh nghiệp mạnh dạn hành động - Trợ cấp cho những hoạt động R D của khu vực tư nhân. Câu 2 Phần lớn sinh viên trong ngành kinh tế vừa học kinh tế vĩ mô tỏ ra bận tâm khi đọc thông tin trên báo cho rằng đồng đôla mất giá và tình trạng thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ kéo dài có nguy cơ làm cho nền kinh tế toàn cầu suy thoái. Hãy giải thích. Trả lời Khi đồng đôla mất giá đúng ra là cơ sở để Hoa kỳ từng bước khuyến khích xuất khẩu hạn chế nhập khẩu cải thiện cán cân thương mại cải thiện tình trạng thâm hụt nhưng thực tế thì Hoa Kỳ vẫn kéo dài thâm hụt mậu dịch có thể do đối với tất cả các nước khác thì đồng đôla là 1 đồng ngoại tệ và là đồng ngoại tệ mạnh sử

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN