TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây họ cam quýt

Cam quýt là cây thổ sản của vùng Đông Nam Á. Nhìn chung cam, quýt chịu lạnh kém, dưới 130C cây ngừng sinh trưởng, trên 300C cây quang hợp giảm. Cam quýt ưa ánh sáng nhẹ, cao quá sẽ làm giảm quang hợp và quả dễ bị cháy nắng. | Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây họ cam quýt Nguồn I- ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA CÂY THUỘC HỌ CAM QUÝT Cam quýt là cây thổ sản của vùng Đông Nam Á. Nhìn chung cam quýt chịu lạnh kém dưới 130C cây ngừng sinh trưởng trên 300C cây quang hợp giảm. Cam quýt ưa ánh sáng nhẹ cao quá sẽ làm giảm quang hợp và quả dễ bị cháy nắng. Cam quýt cần đất có tầng canh tác sâu độ 15m tốt nhất là đất thịt tơi xốp và phì nhiêu độ pH thích hợp từ 5 5 - 6 5. Cam quýt cần nhiều K hơn N nếu muốn có quả to đẹp và phẩm chất tốt. II CÁC GIỐNG CAM QUÝT BƯỞI CHANH ĐANG PHỔ BIẾN HIỆN NAY GỒM CÓ 1- Giống cam Cam Dây cam Mật cam Xoàn cam Sành. 2- Giống quýt Quýt Đường quýt Tiều. 3- Giống chanh Chanh giấy chanh núm. 4- Giống bưởi Bưởi Năm Roi Bưởi Lông Bưởi Xiêm vang Bưởi Bánh xe Bưởi Thanh Trà da sần bưởi Thanh trà hạt lép bưởi Đường tròn da cóc bưởi Đường tròn da láng bưởi Đường tròn ruột hồng bưởi Đường tròn hạt lép bưởi Đường lá cam bưởi Dây bưởi Da xanh. III- NHÂN GLỐNG CÂY HỌ CAM QUÝT Nhân giống họ cam quýt bằng cách chiết cành ghép mắt cây ghép. Hiện nay việc sản xuất giống cam quét sạch bệnh đã đang được các nhà nghiên cứu khoa học quan tâm và thực hiện. Bà con nông dân muốn trồng cam quýt chanh cần liên hệ với các cơ sở bán giống tin cậy để có cây giống sạch tránh tổn thất cho sau này. IV- KỸ THUẬT TRÒNG VÀ CHĂM SÓC 1- Thời vụ Có thể trồng quanh năm đầu hoặc cuối mùa mưa nếu trồng trong mùa nắng mà đủ nước tưới cây sẽ phát triển tốt hơn và ít bị sâu bệnh tấn công . 2- Kỹ thuật trồng Đối với vùng đất thấp mực nước ngầm cao dễ ngập lũ nên lên liếp đắp mô là tốt nhất để tạo cho được độ sâu mặt đất không để mực nước ngầm ảnh hưởng bộ rễ. Đất làm mô có thể từ đất mặt ruộng đất bãi bồi ven sông mô trồng cao khoảng 20 - 40 cm và đường kính ban đầu là 60 - 80 cm. Vùng đất cao gò cần đào hố. Truờc khi trồng nên trộn tro trấu phân chuồng hoại mục vào mô hoặc hố và bón thêm vôi để tăng độ pH đất có thể dùng thêm Furadan để phòng trừ tuyến trùng. - Khoảng cách trồng Nên trồng khoảng cách

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    5    0    14-08-2020
8    8    0    14-08-2020
316    5    0    14-08-2020
5    6    0    14-08-2020
TÀI LIỆU HOT
6    8    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
15    3    0
1    3    0