TAILIEUCHUNG - PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH ( PHẦN 4)

PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH ( PHẦN 4) | PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH PHẦN 4 11. Phân biệt help aid và assist 12. Cách sử dụng to say và to tell 13. Sự khác biệt giữa hai tính từ horrible và horrific --- - 11. Phân biệt help aid và assist Cả ba từ help aid và assist đều mang nghĩa là trợ giúp hoặc giúp đỡ. Tuy nhiên giữa chúng cũng có sự khác nhau trong cách sử dụng. Help là từ được sử dụng phổ biến hơn cả trong khi giao tiếp. Ví dụ Can I help you Tôi có thể giúp gì được cho bạn Could you help me to move this table Bạn có thể giúp tôi di chuyển cái bàn này được không Tuy nhiên trong văn viết đặc biệt là văn viết mang tính chất nghi thức trang trọng người ta rất ít khi dùng help mà thay vào đó người ta sử dụng aid hoặc assist. Aid có thể dịch sang tiếng Việt là viện trợ. Ví dụ như military aids có nghĩa là viện trợ quân sự hay grant aid có nghĩa là viện trợ không hoàn lại. Thông thường thì aid được dùng trong trường hợp những khoản giúp đỡ mang tính chất tiền bạc. Ví dụ The project has been greatly aided by the generosity of local business. Dự án này nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía các doanh nghiệp ở địa phương . Động từ assist có nghĩa là làm giúp những phần đơn giản trong công việc cho một người khác. Chẳng hạn như mẹ bạn đang nấu ăn và bạn làm phụ bếp giúp mẹ bạn những việc lặt vặt trong trường hợp này bạn có thể dùng assist. Trong khi đó aid có nghĩa là công việc nào đó quá khó khăn với bạn và người ta giúp bạn làm một phần công việc quan trọng vì thể mà bạn có thể hoàn thành công việc một cách dễ dàng hơn. Ví dụ The successful applicant will assist the manager. Những ứng cử viên trúng tuyển sẽ làm trợ lý cho giám đốc . The new feature is designed to aid inexperienced users. Những tính năng mới này được thiết kế để hỗ trợ cho những người sử dụng chưa có kinh nghiệm . 12. Cách sử dụng to say và to tell Hai động từ này có nghĩa giống nhau nhưng cách dùng khác nhau. Nếu sau chủ ngữ không có một tân ngữ gián tiếp nào tức là ta không đề cập đến đối tượng nào nghe trong câu thì phải dùng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN