TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 9: Tự động hoàn toàn quá trình cài đặt

Trong hai phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã sử dụng Windows SIM để tạo và cấu hình một file answer cơ bản cho cài đặt không giám sát của Windows Vista và thực hiện trên phần cứng mới bằng phương pháp triển khai Unattended Install From DVD. | Triển khai Vista - Phần 9 Tự động hoàn toàn quá trình cài đặt Nguồn Mitch Tulloch Quản trị mạng - Trong hai phần trước của loạt bài này chúng tôi đã sử dụng Windows SIM để tạo và cấu hình một file answer cơ bản cho cài đặt không giám sát của Windows Vista và thực hiện trên phần cứng mới bằng phương pháp triển khai Unattended Install From DVD. Phương pháp này rất hữu dụng nếu bạn chỉ có một số máy Vista để triển khai hoặc nếu máy đích của bạn không được kết nối mạng. Như những gì đã giới thiệu trong phần 8 bạn chỉ cần cho đĩa Vista DVD vào máy cắm ổ USB với file answer trong đó khởi động lại hệ thống và cài đặt sẽ bắt đầu bằng màn hình Windows Welcome cũng được biết đến với tên out-of-box-experience được tạm dịch là trải nghiệm khi cài đặt hay viết tắt là OOBE . Ở đó nếu bạn sử dụng file answer đã tạo trong phần 8 thì người dùng phải tự thực hiện cấu hình cuối cùng đối với máy tính anh ta những công việc phải thực hiện khi đó như việc tạo tài khoản người dùng nội bộ trên máy thiết lập thời gian vùng chọn xem có cài đặt các nâng cấp tự động hay không . Câu hỏi mà chúng tôi đưa ra ở phần cuối của phần trước là liệu có thể tự động giai đoạn Windows Welcome của quá trình cài đặt để người dùng sẽ không phải thực hiện các bước cuối cùng này không Vâng rõ ràng có cách để thực hiện điều đó có thể thực hiện điều đó bằng cách thiết lập các thiết lập trong file answer của mình để tự động configuration pass của Setup. Dưới đây là cách thực hiện. Mở Answer File tối thiểu của bạn Trên máy tính của kỹ thuật viên hãy khởi chạy Windows SIM mở image cài đặt của Vista SP1 Enterprise trong Image Panel sau đó trong panel Answer File mở file đã tạo trong phần 7 xem trong hình 1 Hình 1 File answer tối thiểu đã tạo trong phần 7 Chỉ định User Name và Password Trong panel của Windows Image mở nút Components để hiển thị nút MicrosoftWindows-Shell-Setup nằm bên dưới nó. Sau đó mở nút Microsoft-Windows-Shell-Setup để hiển thị UserAccounts tiếp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN