TAILIEUCHUNG - Kinh nghiệm trồng đậu Tương sau thu Ngô

Mục đích: Cải tạo đất và có thêm thu nhập cải thiện đời sống gia dình. Bước 1: Chuẩn bị làm đất - Phát cỏ, dọn sạch đổ thành đống và đốt, sau đó dùng Trâu cày - Thời gian cày vào khoảng đầu tháng 7 dương lịch, cày xong phơi để ải trong 15 ngày | Kinh nghiệm trồng đậu Tương sau thu Ngô Nguồn Mục đích Cải tạo đất và có thêm thu nhập cải thiện đời sống gia dình. Bước 1 Chuẩn bị làm đất - Phát cỏ dọn sạch đổ thành đống và đốt sau đó dùng Trâu cày - Thời gian cày vào khoảng đầu tháng 7 dương lịch cày xong phơi để ải trong 15 ngày - Làm luống rộng 35 - 40 cm cao 20 cm dài tùy theo nương đào hốc trồng ngô với hốc cách hốc 30 cm luống cách luống 25 - 30 cm Bước 2 Chọn giống - Để trồng thích hợp đảm bảo năng suất cao ta chọn giống Đậu tương DT 84. Giống được mua tại Công ty giống hoặc nơi có nguần giống đảm bảo só lượng mua là 5 kg cho 1000m2 Bước 3 Gieo hạt - Bỏ hạt vào hốc mỗi hốc bỏ 3 hạt bỏ hạt xong phải lấp đất ngay để giữ độ ẩm và tránh chim chuột kiến tha mất - Sau khi gieo hạt được 7 ngày ta đi kiểm tra lại nếu thấy hốc nào chưa mọc thì tra lại Bước 4 Chăm sóc làm cỏ - Thường xuyên kiểm tra chăm sóc và làm cỏ lảm cỏ lần 1 vào lúc đậu tương mọc được 25 - 30 ngày khi làm cỏ ta dùng cuốc sới và vun vào gốc cây đậu tương - Làm cỏ đợt 2 vào lúc 1 tháng sau khi làm cỏ đợt 1 xong lúc này ta dùng cuốc dãy cỏ và vun gỗ tiếp cho đậu tương làm cỏ xong ta tiến hành phun thuốc phòng sâu đục thân bằng loại thuốc Đi ô ni tơ 2 lọ phun trong 6 bình cho 1000m2 Bước 5 Thu hoạch Vào giữa tháng 11 dương lịch khi toạn thân cây đã chuyển màu vàng quả đã chín khô là có thể thu hoạch được trước tiên ta phơi cả bắp trên nương cho thật khô sau đó cho Ngựa vận chuyển về nhà lúc nhàn dỗi cả nhà tập trung vào vẽ hạt bình quân 1000m2 thu được 100 kg ngô hạt giá bán binhd quân là kg Chi phí cho1000m2 ngô VN10 như sau - Phát nương 5 công x - Phân đạm 12kg x - Kali 10 kg - Phân lân 30kg - Làm cỏ 5 công - Mua giống 7kg - Thu hoạch 2 công Tổng chi phí Cân đối - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    11-08-2020
1    5    0    11-08-2020
7    6    0    11-08-2020
11    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN