TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 5: Sử dụng Sysprep

Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã khảo sát tỉ mỉ một số kịch bản triển khai chung để các doanh nghiệp có thể sử dụng nhằm triển khai Windows Vista. Trong suốt các kịch bản đó, công cụ Sysprep đã được giới thiệu, chính vì vậy chúng ta hãy sử dụng bài này để khảo sát về công cụ này là gì và nó thực hiện những gì, cách mà bạn sử dụng nó ra sao. | Triển khai Vista - Phần 5 Sử dụng Sysprep Nguồn Mitch Tulloch Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã khảo sát tỉ mỉ một số kịch bản triển khai chung để các doanh nghiệp có thể sử dụng nhằm triển khai Windows Vista. Trong suốt các kịch bản đó công cụ Sysprep đã được giới thiệu chính vì vậy chúng ta hãy sử dụng bài này để khảo sát về công cụ này là gì và nó thực hiện những gì cách mà bạn sử dụng nó ra sao. Sysprep là viết tắt của System Preparation đây là một công cụ cho phép bạn sử dụng đồng thời với các công cụ triển khai khác với những mục đích khác. Các mục đích này có thể gồm Tạo cài đặt Windows bằng cách remove các thông tin cụ thể về máy như SID nội dung của các bản ghi sự kiện các điểm khôi phục hệ thống driver Plug and Play đã được cài đặt . để sau đó có thể triển khai cài đặt cho máy tính khác sử dụng các công cụ ảnh hóa imaging giống như ImageX để capture image của máy đã được tạo trước và sau đó áp dụng image này cho các máy khác. Khởi động cài đặt Windows trong chế độ kiểm định audit để bạn có thể tùy chỉnh cài đặt bằng cách thêm vào các driver thiết bị bổ sung và cài đặt các ứng dụng bổ sung trên nó sau đó test cài đặt của bạn để bảo đảm nó được tùy chỉnh đúng với người dùng được dự định. Chuẩn bị cài đặt Windows để cung cấp cho người dùng hoặc khách hàng bằng cách chạy Windows Welcome khi người dùng hoặc khách hàng khởi động máy tính lần đầu. Truyền tải cài đặt Windows đang có trên máy tính cũ của bạn sang một máy tính mới. Chạy Sysprep Sysprep có thể được chạy bằng cách sử dụng ba phương pháp khác nhau Từ tiện ích dòng lệnh Từ UI giao diện người dùng Từ file answer Để chạy Sysprep từ dòng lệnh hãy mở nhắc lệnh admin-level bằng cách nhấn phím Windows Key R đánh cmd và kích OK. Sau đó đánh cd sysprep để thay đổi thành thư mục SYSTEMROOT system32 sysprep sau đó đánh tiếp sysprep và theo sau là một hoặc nhiều tham số lệnh được liệt kê trong bảng 1 bên dưới. audit Buộc máy tính phải khởi động trong chế độ audit ở thời điểm kế tiếp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT