TAILIEUCHUNG - Các lệnh gọi tắt trong Windows

Các lệnh gọi tắt trong Windows Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, thì việc gọi các chương trình và tiện ích của Windows là một điều đơn giản. Bài viết sau đây xin giới thiệu về các lệnh dùng để gọi nhanh các chương trình và tiện ích đó, thậm chí có một số tính năng ẩn của Windows mà không phải ai cũng biết để khai thác. Tại cửa sổ giao diện của Windows, bấm Start và mở hộp thoại Run (đối với Windows XP) hoặc nhấn tổ hợp phím Windows + R (phím cửa sổ là. | Các lệnh gọi tắt trong Windows Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng thì việc gọi các chương trình và tiện ích của Windows là một điều đơn giản. Bài viết sau đây xin giới thiệu về các lệnh dùng để gọi nhanh các chương trình và tiện ích đó thậm chí có một số tính năng ẩn của Windows mà không phải ai cũng biết để khai thác. Tại cửa sổ giao diện của Windows bấm Start và mở hộp thoại Run đối với Windows XP hoặc nhấn tổ hợp phím Windows R phím cửa sổ là phím nằm giữa nút Ctrl Alt đối với WIndows Vista 7 sau đó gõ vào 1 lệnh nhất định để chạy các tiện ích Windows có tên sau Lưu ý một số lệnh không còn tác dụng đối với Windows Vista 7. Bạn cũng có thể gõ các lệnh trực tiếp vào khung tìm kiếm của Windows Vista 7. - - Dùng để mở cửa sổ Add Remove Programs. - calc - Sử dụng máy tính. - charmap - Bảng các ký tự font chữ. - chkdsk - Kiểm tra hệ thống và chỉnh sửa các file lỗi. - cleanmgr - Dọn dẹp ổ đĩa. - clipbrd - Hiển thị Clipboard của Windows. - cmd - Lời gọi DOS. - control mouse - Hiển thị bảng điều chỉnh thuộc tính chuột. - control - Hiển thị Control Panel. - debug - Tiện ích dùng cho lập trình viên hợp ngữ Assembly - defrag - Tiện ích chống phân mảnh ổ đĩa. - drwatson - Lưu lại thông tin các chương trình lỗi. - dxdiag - Hiển thị cấu hình hệ thống. - explorer - Hiển thị Windows Explorer. - - Dùng để mở Share Folders Folder trực thuộc My Documents - - Dùng để thiết lập Firewall cho Windows. - - Dùng để chạy chương trình thiết lập Hardware. - Ipconfig - Hiển thị IP được thiết lập cho các kết nối. - logoff - Dùng để logoff máy tính. - MMC - Microft Management Cosole - Hiển thị bảng quản ly điều .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    7    0    14-08-2020
5    5    0    14-08-2020
15    5    0    14-08-2020
28    6    0    14-08-2020
2    2    0    14-08-2020
3    5    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0