TAILIEUCHUNG - Cây cà chua

Tham khảo tài liệu 'cây cà chua', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cây cà chua Nguồn Tên khoa học Lycopersicum esculentum Miller Họ cà Solanacea I. GIỚI THIỆU Cà chua là loại rau ăn trái rất được ưa thích vì phẩm chất ngon và chế biến được nhiều cách. Cà chua còn cho năng suất cao do đó được trồng rộng rãi và được canh tác khoảng 200 năm nay ở Châu Âu để làm cây thực phẩm. Ở nước ta việc phát triển trồng cà chua còn có ý nghĩa quan trọng về mặt luân canh tăng vụ và tăng năng suất trên đơn vị diện tích do đó cà chua là loại rau được khuyến khích phát triển. Tuy nhiên việc trồng cà chua chưa được phát triển mạnh theo mong muốn vì cà chua trồng trong điều kiện nóng và ẩm ở nước ta dễ mắc nhiều bệnh gây hại đáng kể như héo tươi virus . khó phòng trị. Ngoài ra mùa hè vùng nhiệt đới làm cà kém đậu trái vì nhiệt độ cao nên hạt phấn bị chết bất thụ . II. ĐẶC TÍNH THỰC VẬT Cà chua là cây hằng niên tuy nhiên trong điều kiện tối hảo nhất định cà có thể là cây nhiều năm. 1. Rễ Rễ chùm ăn sâu và phân nhánh mạnh khả năng phát triển rễ phụ rất lớn. Trong điều kiện tối hảo những giống tăng trưởng mạnh có rễ ăn sâu 1 - 1 5m và rộng 1 5 - 2 5m vì vậy cà chua chịu hạn tốt. Khi cấy rễ chính bị đứt bộ rễ phụ phát triển và phân bố rộng nên cây cũng chịu đựng được điều kiện khô hạn. Bộ rễ ăn sâu cạn mạnh hay yếu đều có liên quan đến mức độ phân cành và phát triển của bộ phận trên mặt đất do đó khi trồng cà chua tỉa cành bấm ngọn bộ rễ thường ăn nông và hẹp hơn so với điều kiện trồng tự nhiên. 2. Thân Thân tròn thẳng đứng mọng nước phủ nhiều lông khi cây lớn gốc thân dần dần hóa gỗ. Thân mang lá và phát hoa. Ở nách lá là chồi nách. Chồi nách ở các vị trí khác nhau có tốc độ sinh trưởng và phát dục khác nhau thường chồi nách ở ngay dưới chùm hoa thứ nhất có khả năng tăng trưởng mạnh và phát dục sớm so với các chồi nách gần gốc. Tùy khả năng sinh trưởng và phân nhánh các giống cà chua được chia làm 4 dạng hình - Dạng sinh trưởng hữu hạn determinate - Dạng sinh trưởng vô hạn indeterminate - Dạng sinh trưởng bán hữu hạn semideterminate - Dạng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN