TAILIEUCHUNG - Những sai lầm nghiêm trọng của lãnh đạo doanh nghiệp

Sự thành bại của một doanh nghiệp lệ thuộc rất nhiều vào các nhà lãnh đạo. Những nhà lãnh đạo thành công là những người nhận thức rõ những điểm mạnh và điểm yếu, những thuận lợi và rào cản của mình. Hiểu được những rào cản phổ biến và thực hiện những biện pháp tránh phạm phải những sai lầm này cũng là một điều kiện tiên quyết quan trọng quyết định đến thành công của nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Dưới đây là những sai lầm khiến các nhà lãnh đạo có thể “giết chết” doanh nghiệp. | Những sai lâm nghiêm trọng của lãnh đạo doanh nghiệp Đông Dương Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần Sự thành bại của một doanh nghiệp lệ thuộc rất nhiều vào các nhà lãnh đạo. Những nhà lãnh đạo thành công là những người nhận thức rõ những điểm mạnh và điểm yếu những thuận lợi và rào cản của mình. Hiểu được những rào cản phổ biến và thực hiện những biện pháp tránh phạm phải những sai lầm này cũng là một điều kiện tiên quyết quan trọng quyết định đến thành công của nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Dưới đây là những sai lầm khiến các nhà lãnh đạo có thể giết chết doanh nghiệp của mình. 1. Cho rằng tất cả nhân viên đều hiểu được mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Cho dù doanh nghiệp có thực hiện một kế hoạch chiến lược ấn tượng đến mấy thì kế hoạch đó cũng chẳng có giá trị gì nếu nhân viên ở tất cả các cấp chưa thấu hiểu. Các nhà lãnh đạo cần phải dành thời gian để giảng giải cho nhân viên về các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp và lập ra các mục tiêu cho từng nhân viên cũng như phải điều chỉnh các mục tiêu cho nhân viên khi mục tiêu của doanh nghiệp thay đổi. 2. Tùy tiện trong tuyển dụng nhân sự. Nếu không dành đủ thời gian và áp dụng các quy trình thích hợp cho tuyển dụng doanh nghiệp sẽ có nguy cơ bị lãng phí thời gian công sức và tiền bạc chỉ để tuyển dụng những nhân viên không phù hợp với công việc. Thực tế cho thấy không ít lãnh đạo doanh nghiệp thường tuyển dụng người theo cảm tính và các quan hệ cá nhân. Các cuộc phỏng vấn nghiêm túc và việc kiểm tra các thông tin liên quan đến đời tư của ứng viên sẽ giúp doanh nghiệp có được một bức tranh chính xác về hành vi của họ trong quá khứ và dự báo về hành vi của họ trong tương lai. 3. Cho rằng nhân viên đã được đào tạo đủ. Doanh nghiệp sẽ bị lãng phí nguồn nhân lực hiện có của mình nếu không có những chương trình đào tao và phát triển nhân tài thích hợp. Nhiều doanh nghiệp chi nhiều tiền cho những hợp đồng bảo trì máy móc hơn là cho các chương trình đào tạo nhân viên dù vẫn thường xuyên nói rằng con người là tài sản hàng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN