TAILIEUCHUNG - Đốm mốc xanh, mốc xám trên cây nhãn

Triệu chứng Trên lá nhãn còn bị các đốm mốc màu xanh, xám kích thước 1-3mm phát triển dày đặc trên mặt lábên trong có thể thấy lắm tấm các ổ nấm đen. Các đốm này có thể là do rêu hay địa y gây ra và thường không gây thiệt hại nhiều cho cây. | IA Ấ Ấ 1 Ấ r À A. A. I Đôm môc xanh môc xám trên cây nhãn Nguồn Triệu chứng Trên lá nhãn còn bị các đốm mốc màu xanh xám kích thước 1-3mm phát triển dày đặc trên mặt lábên trong có thể thấy lắm tấm các ổ nấm đen. Các đốm này có thể là do rêu hay địa y gây ra và thường không gây thiệt hại nhiều cho cây. Ở các vườn nhãn lâu năm thường thấy trên thân cây có những đốm bệnh trắng loang lỗ như những đồng tiền. Tuy bệnh không gây nguy hiểm cho cây nhưng làm cho cây bị suy yếu dần. Biện pháp phòng trừ Để phòng ngừa hiện tượng trên cần tránh trồng dày tỉa cành cho thông thoáng. Phun các loại thuốc gốc đồng hay hỗn hợp thanh phèn - vôi theo tỷ lệ 1 1 100 sẽ hạn chế các đốm bệnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    6    0    15-08-2020
4    6    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
207    433    0
122    5    0
TÀI LIỆU HOT
296    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
9    3    0