TAILIEUCHUNG - Để ruộng lúa cho năng suất cao

Một nông dân giỏi về canh tác lúa là người biết sử dụng các biện pháp kỹ thuật thích hợp để tác động vào cây lúa sao cho đạt được năng suất cao có thể được và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. | Để ruộng lúa cho năng suất cao Nguồn Một nông dân giỏi về canh tác lúa là người biết sử dụng các biện pháp kỹ thuật thích hợp để tác động vào cây lúa sao cho đạt được năng suất cao có thể được và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Khi chúng ta đã có một giống lúa tốt có đầy đủ phân bón đủ nguồn nước tưới vẫn chưa đạt được năng suất lúa cao nếu không áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật để điều khiển cây lúa sinh trưởng phát triển phù hợp với điều kiện canh tác. Vậy chúng ta phải tác động bằng các biện pháp kỹ thuật vào cây lúa như thế nào để đạt được năng suất với một mức đầu tư thấp nhất có nghĩa là đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất . 1. Chọn thời điểm gieo cấy để cây lúa trỗ vào thời kỳ thích hợp nhất Theo kinh nghiệm SX thì ở ĐBSCL vụ đông xuân nên xuống giống sớm trong tháng 11 và 12 dương lịch . Lúa ĐX xuống giống vào thời gian này rất thích hợp cho cây lúa phát triển ít sâu bệnh và khi thu hoạch hoàn toàn không gặp mưa. Vụ hè thu thì nên xuống giống vào tháng 4 -5 khi đã có mưa tránh được thời tiết quá nắng nóng. Vụ 3 lấp vụ cần tính toán thời gian sinh trưởng của giống và biện pháp canh tác như có thể cấy để thu hoạch trước khi lũ về. 2. Tác động bằng các biện pháp kỹ thuật để cây lúa có số nhánh hữu hiệu cao Một ruộng lúa có năng suất cao phải có số nhánh thành bông nhiều nhất các bông to đều và số hoa sẽ tạo thành hạt với tỷ lệ cao nhất. Cây lúa có 3 thời kỳ sinh trưởng chủ yếu là Thời kỳ sinh trưởng dinh dưỡng thời kỳ sinh trưởng sinh thực và thời kỳ chín. Mỗi thời kỳ cây lúa đều có đặc tính phát triển riêng ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây. Trong thời kỳ sinh trưởng dinh dưỡng tức là giai đoạn từ khi sạ đến 40 ngày sau khi sạ hoặc cấy. Lúc này cây lúa đang hình thành lá và một phần thân cần có sự cân đối giữa sinh trưởng nhánh và sinh trưởng lá sao cho số nhánh mới sinh ra đều to khỏe là tiền đề cho những bông tốt sau này. Các nhánh đẻ muộn số lá ít thường bị cạnh tranh dinh dưỡng ánh sáng sẽ không có khả năng chuyển

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    5    0    14-08-2020
143    6    0    14-08-2020
54    3    0    14-08-2020
8    2    0    14-08-2020
44    4    0    14-08-2020
18    8    0    14-08-2020
7    3    0    14-08-2020
12    3    0    14-08-2020
294    16    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN