TAILIEUCHUNG - Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Tham khảo tài liệu 'đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp cụm công nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ khi người sử dụng đất nộp hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng 1 giấy Quyết định số 93 2007 QĐ- UBND. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước 1. Bước 1 Mô tả bước Tổ chức cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Sở Tài nguyên và Môi trường địa chỉ số 186 Đại lộ Bình Dương phường Phú Hòa thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương Tên bước Mô tả bước để được hướng dẫn. 2. Bước 2 Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ Nếu hồ sơ đủ điều kiện và đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ viết biên nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ để tiếp nhận hồ sơ. Đến ngày hẹn trong Biên nhận hồ sơ Tổ chức cá nhân đến Bộ 3. Bước 3 phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Hợp đồng thuê đất hoặc thuê lại quyền sử dụng đất có xác nhận của Ban 1. quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương Ban quản lý Khu công nghiệp VSIP Phòng công chứng đối với cụm công nghiệp bản chính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.