TAILIEUCHUNG - Đăng ký chăn nuôi thuỷ cầm (đối với cơ sở chăn nuôi thủy cầm không thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh)

Tham khảo tài liệu 'đăng ký chăn nuôi thuỷ cầm (đối với cơ sở chăn nuôi thủy cầm không thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký chăn nuôi thuỷ cầm đối với cơ sở chăn nuôi thủy cầm không thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC UBND cấp xã Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Tổ chức cá nhân hoàn tất các thủ tục theo thành phần hồ sơ về 2. Bước 2 việc khai báo hoạt động kinh doanh chăn nuôi thuỷ cầm. Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục theo qui định tố chức cá nhân đứng tên xin phép thành lập đến UBND cấp xã liên hệ nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ. Cán bộ tiếp nhận kiểm 3. Bước 3 tra hồ sơ Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ ghi biên nhận và hẹn ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ hướng dẫn bổ sung. Đến ngày trả kết quả theo biên nhận công dân đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã để nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Khai báo hoạt động kinh doanh chăn nuôi thuỷ cầm tự khai 2. - Xuất trình giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu của người đi làm thủ tục. Số bộ hồ sơ 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.