TAILIEUCHUNG - Hyper-V và các ứng dụng kế thừa - Phần 3

Trong phần này, chúng tôi sẽ tiếp tục loạt bài về việc ảo hóa các ứng dụng kế thừa bằng cách tiếp tục giới thiệu về quá trình cài đặt Windows NT trong môi trường Hyper-V. | Hyper-V và các ứng dụng kế thừa - Phần 3 Nguồn Brien M. Posey Quản trị mạng - Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tiếp cho các bạn về quá trình cài đặt Windows NT trong môi trường Hyper-V. Giới thiệu Việc chạy các ứng dụng kế thừa thường yêu cầu bạn chạy chúng trên các ứng dụng kế thừa. Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục loạt bài về việc ảo hóa các ứng dụng kế thừa bằng cách tiếp tục giới thiệu về quá trình cài đặt Windows NT trong môi trường Hyper-V. Trong hai phần đầu của loạt bài này chúng tôi đã nói về một số sự phức tạp có liên quan đến việc làm cho Windows NT làm việc trong môi trường Hyper-V và đã chuẩn bị ổ đĩa ảo để cài đặt Windows NT trên đó. Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục bằng cách giới thiệu về quá trình cài đặt Windows NT. Chuẩn bị máy ảo Trước khi cài đặt Windows NT chúng ta cần phải cấu hình một số các thiết lập trên máy ảo sẽ cài đặt Windows NT trên đó. Để thực hiện điều đó bạn hãy mở Hyper-V Manager chọn máy ảo của mình sau đó kích vào tùy chọn Settings. Khi hộp thoại các thiết lập Settings xuất hiện chọn tùy chọn Processor sau đó chọn hộp kiểm Limit Processor Functionality như thể hiện trong hình A bên dưới. Hình A Bạn phải chọn hộp kiểm Limit Processor Functionality Như những gì bạn có thể thấy trong phần một chúng tôi đã giới thiệu rằng Microsoft không chính thức hỗ trợ việc chạy Windows NT trong môi trường Hyper-V nhưng họ có ảm chỉ rằng nó có thể chạy trong môi trường đó. Nếu quan sát vào hình trên ban sẽ thấy một đoạn văn bản trong phần Processor Functionality có đề cập đến Windows NT. Trong trường hợp bạn vẫn còn phân vân hãy chọn hộp kiểm Limit Processor Functionality để triển khai Windows NT. Nếu bạn thất bại trong việc chọn tùy chọn này Windows NT sẽ hiển thị màn hình xanh khi Setup hoàn tất. Thiết lập Windows NT Sau khi đã chọn hộp kiểm Limit Processor Functionality kích OK. Capture ổ đĩa CD I DVD của máy chủ chèn đĩa khởi động của bạn vào sau đó khởi động máy ảo. Sử dụng các bước mà chúng tôi đã phác

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT