TAILIEUCHUNG - Đề số 14 - Đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban

Tham khảo tài liệu đề số 14 - đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ TỔNG HỢP LUYỆN THI ĐẠI HỌC CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG PHÂN BAN MÔN : TOÁN – Đề số 07 Thời gian làm bài : 180 phút, không kể thời gian giao đề. Câu I (2 điểm) 1) Khảo sát hàm số : 2) Tìm m để phương trình có đúng ba nghiện phân biệt. Câu II (2,5 điểm) 1) Giải phương trình : 2) Giải bất phương trình : 3) Giải hệ phương trình: Câu III (2,5 điểm) 1) Cho bốn điểm a. Viết phương trình đường tròn đi qua AB và có tâm nằm trên đường thẳng CD. b. Viết phương trình đường thẳng d vđi qua D sao cho d cắt AB và AC lần lượt tại M, N mà D là trung điểm của MN. 2) Cho hình hộp chữ nhật ABCD,A’B’C’D’ có đáy là hình vuông ABCD cạnh 2a, AA’ = a. Gọi M là trung điểm của AB, N là điểm thuộc cạnh AD sao cho . Hãy tìm vị trí của điểm P trên đường thẳng AA’ sao cho (PMN) vuông góc với mặt phẳng (A’DB). Câu IV (2 điểm) 1) Chứng minh rằng: . 2) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi elip : Câu V (1 điểm) 1) Chứng minh rằng: --------------------------------------Hết----------------------------------------

TÀI LIỆU LIÊN QUAN