TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 7.10 trong Parallels Desktop cho máy OS X

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Ubuntu sử dụng Paralles Desktop (bản 5540 - đây là bản beta, nhưng hoạt động rất ổn định) cho máy OS X. | Hướng dẫn cài đặt Ubuntu trong Parallels Desktop cho máy OS X Nguồn Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Ubuntu sử dụng Paralles Desktop bản 5540 - đây là bản beta nhưng hoạt động rất ổn định cho máy öS X. Nếu bạn đã cài đặt Ubuntu trong Parallels bạn bạn dùng 5540 của Parallels Desktop bạn có thể đi thẳng xuống bước 15 ở dưới Nếu bạn chưa cài Ubuntun điều chúng ta cần làm là cài đặt bản trong Parallels và sau đó nâng cấp nó lên . Để làm điều này bắt đầu từ bước 1. 1. Để bắt đầu download Ubuntu http 2. Sau khi download xong mở Parallels ra. Nếu trình Installation Assistant không khởi động được chọn File - New. Chọn Custom trong các chế độ cài đặt và nhấn Next 3. Với OS Type chọn Linux và với OS Version chọn Ubuntu Linux 4. Chọn dung lượng Ram mà bạn muốn cấp cho Ubuntu 512 MB có lẽ là đủ. Và nếu Ram dưới 256 MB thì Ubuntu sẽ hoạt động khá chậm chạp. 5. Chọn Create a new hard disk image và nhấn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN