TAILIEUCHUNG - Giới thiệu bổ sung về Network Access Protection - Phần 4

Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về Network Access Protection bằng cách giới thiệu cho bạn cách cấu hình Network Policy Server. | Giới thiệu bổ sung về Network Access Protection - Phần 4 Nguồn Brien M. Posey Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về Network Access Protection bằng cách giới thiệu cho bạn cách cấu hình Network Policy Server. Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách cấu hình thành phần VPN đây là thành phần sẽ được sử dụng để cho phép người dùng bên ngoài có thể truy cập vào mạng chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận bằng cách giới thiệu cho các bạn cách cấu hình thành phần Network Policy Server. Như đã giới thiệu ở các phần trước trong loạt bài này công việc của Network Policy Server là so sánh các báo cáo về tình trạng sức khỏe mà nó nhận được từ các máy tính đang yêu cầu truy cập vào mạng đối với chính sách sức khỏe của hệ thống. Chính sách sức khỏe của hệ thống sẽ chỉ thị những gì được yêu cầu đối với các máy tính để chúng được coi là các máy tính khỏe mạnh hay đủ tiêu chuẩn truy cập . Trong triển khai thực một chính sách sức khỏe của hệ thống yêu cầu các máy trạm phải chạy một hệ điều hành Windows hiện hành và có tất cả các bản vá bảo mật mới nhất. Không quan tâm đến những tiêu chuẩn gì bạn sử dụng để quyết định xem máy trạm đó có đủ sức khỏe hay không bạn sẽ phải thực hiện một số công việc. Với mục đích minh chứng chúng tôi sẽ tạo một chỉ thị sức khỏe hệ thống rất đơn giản để kiểm tra xem tường lửa Windows có được kích hoạt hay không. Nếu tường lửa được kích hoạt thì chúng ta sẽ công nhận máy trạm đó đủ tiêu chuẩn về sức khỏe. Như đã đề cập đến trong các phần trước của loạt bài này trong triển khai thực bạn sẽ không cấu hình Network Policy Server trên cùng một máy chủ với máy chủ VPN. Máy chủ VPN sẽ bị phơi bày ra bên ngoài thế giới thực còn nếu cấu hình Network Policy Server trên máy chủ này thì bạn rất có thể bạn sẽ gặp những rủi ro vì Network Policy Server sẽ bị thỏa hiệp. Không có thành phần nào trong Windows ngăn chặn bạn sử dụng cùng một máy chủ cho cả hai thành phần VPN và Network Policy Server vì vậy cho mục đích

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0