TAILIEUCHUNG - Giới thiệu bổ sung về Network Access Protection - Phần 2

Phần đầu trong loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu về Network Access Protection là gì và tại sao nó lại quan trọng đến vậy. Còn trong phần này, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận bằng cách giới thiệu cho các bạn về cách chuẩn bị một cơ sở hạ tầng mạng cho việc sử dụng Network Access Protection. | Giới thiệu bổ sung về Network Access Protection - Phần 2 Nguồn Brien M. Posey Quản trị mạng - Phần đầu trong loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu về Network Access Protection là gì và tại sao nó lại quan trọng đến vậy. Còn trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận bằng cách giới thiệu cho các bạn về cách chuẩn bị một cơ sở hạ tầng mạng cho việc sử dụng Network Access Protection. Cơ sở hạ tầng mạng cho Network Access Protection Việc thực thi cơ sở hạ tầng mạng yêu cầu đến một vài máy chủ mỗi một máy chủ ở đây sẽ thực hiện một vai trò nào đó. Như những gì các bạn thấy trong hình bên dưới chúng ta sẽ sử dụng một Routing và Remote Access Server một domain controller và một Network Policy Server. Remate Client Windows Vista RRAS Server Wuidrrt Stiver 20ŨS bomàĩii Controller Windows Server 20Ữ8 Network Policy Server Windows Server 200a Hình A Thực thi NAP yêu cầu tới một vài máy chủ Như những gì bạn thấy trong hình trên Windows Vista client đang được kết nối với máy chủ Windows Server 2008 máy chủ đang chạy dịch vụ Remote Access RRAS . Máy chủ này đóng vai trò như một VPN server cho mạng. Windows Vista client thiết lập một kết nối với máy chủ VPN này theo cách thức thông thường. Khi người dùng từ xa kết nối với máy chủ VPN các chứng chỉ của họ phải hợp lệ bằng RADIUS protocol. Máy chủ chính sách mạng sẽ xác định chính sách sức khỏe nào đang bị gây ảnh hưởng và điều gì sẽ xảy ra nếu máy khách từ xa không thỏa mãn chính sách này. Trong môi trường thí nghiệm một máy chủ vật lý có thể được sử dụng để cấu hình cho cả Routing and Remote Access Service role và Network Policy Server role. Trong các máy chủ VPN thực tế tồn tại ở các mạng vành đai đôi khi độ bảo mật sẽ kém đi với mạng nếu bạn cấu hình máy chủ chính sách mạng trên máy chủ này. Domain ControllerNếu quan sát vào sơ đồ thể hiện trong hình A bạn sẽ thấy rằng một trong các máy chủ yêu cầu là domain controller. Máy chủ này không phải là một máy chủ đơn thuần mà đúng hơn là toàn bộ một cơ sở hạ tầng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0