TAILIEUCHUNG - Xây dựng vùng chuyên canh rau ăn an toàn

Trong quá trình thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhất là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cần xác định, qui hoạch các vùng đủ điều kiện như đất, nước, môi trường tốt để chuyển thành các vùng trồng rau chuyên canh có diện tích đủ lớn. | Xây dựng vùng chuyên canh rau ăn an toàn Nguồn Trong quá trình thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhất là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cần xác định qui hoạch các vùng đủ điều kiện như đất nước môi trường tốt để chuyển thành các vùng trồng rau chuyên canh có diện tích đủ lớn. Có như vậy mới có thể vận động nông dân đầu tư xây dựng thiết kế đồng ruộng hợp lý cho việc chuyên canh rau hệ thống tưới tiêu phù hợp giúp cung cấp đủ nước tưới cho rau nhưng tránh được úng cũng như hạ được mực thuỷ cấp trong mùa mưa. Xây dựng được hệ thống giao thông nội đồng phù hợp thuận tiện cho việc vận chuyển vật tư và thu hồi sản phẩm. Công đoạn này chỉ thực hiện được khi có sự liên kết của những nông dân lại với nhau thông qua hình thức tổ hợp tác hợp tác xã. Từ mối liên kết này mới có thể thực hiện điều phối và luân canh để tạo ra những loại sản phẩm cung cấp thường xuyên cho các DN tiêu thụ sản phẩm. Vì trước đây nông dân chỉ làm theo tập quán cũ trồng rau trong mùa nắng và trồng lúa trong mùa mưa nên tạo ra một tình trạng mùa mưa thường thiếu rau mùa nắng lại dư thừa sản phẩm và rất khó ký các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Khi đi vào thực hiện các vùng rau chuyên canh thâm canh cao cần chú ý một số giải pháp kĩ thuật Hạt giống Nên giới thiệu cho nông dân mua hạt giống có chất lượng tại các công ty tăng cường sử dụng các hạt giống lai để sản xuất. Có như vậy mới tạo ra các sản phẩm có chất lượng và kích cỡ đồng đều. Song song đó áp dụng triệt để biện pháp xử lý hạt giống trước lúc gieo để tăng cường sức nảy mầm của hạt gieo đúng mật độ và sử dụng số lượng hạt giống theo khuyến cáo nhằm tiết kiệm hạt giống sử dụng giống phù hợp theo mùa vụ. Có thể dùng các biện pháp gieo ươm cây con nhất là các loại rau ăn quả trong các loại khay hay làm bầu. Thông qua các kỹ thuật này tiết kiệm hạt giống giúp cây sinh trưởng phát triển tốt hạn chế sâu bệnh góp phần tăng năng suất. Sử dụng phân bón Tại thành phố nông dân rất ít sử dụng phân hữu cơ nhất là phân chuồng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    3    0    14-08-2020
5    4    0    14-08-2020
4    3    0    14-08-2020
4    5    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN