TAILIEUCHUNG - Trồng lại quất cảnh sau tết

Chăm sóc quất trong thời gian chơi tết: Mỗi ngày dùng bình bơm nhỏ (loại có dung tích 0,5-1,5lít) phun hoặc dùng tay rẩy nước sạch lên tán lá 1-2lần, tưới đủ ẩm cho gốc quất, đảm bảo lá vẫn tươi và rụng ít sau đợt chơi tết. | m Ầ 1 A J 7 1 J Ấj Trông lại quât cảnh sau tết Nguồn 1. Xử lý cây quât cảnh trước khi trồng lại Chăm sóc quất trong thời gian chơi tết Mỗi ngày dùng bình bơm nhỏ loại có dung tích 0 5-1 5lít phun hoặc dùng tay rẩy nước sạch lên tán lá 1-2lần tưới đủ ẩm cho gốc quất đảm bảo lá vẫn tươi và rụng ít sau đợt chơi tết. Trước khi trồng lại 10ngày. Dùng sản phẩm Siêu ra rễ hoặc nước tăng trưởng Vườn sinh thái A-H502 Orgamin pha với nước sạch nồng độ theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm phun ướt đẫm tán lá tưới ướt đẫm gốc cây. Sau 10 ngày xử lý bộ rễ cây quất đã được phát động các rễ mới được hình thành. Dùng tay vặt 1 2 đến 2 3 số lá trên cây tiến hành trồng tưới ẩm như những cây quất giống bình thường. Quất nên trồng nơi đất thịt nhẹ thịt trung bình để khi đánh bầu có độ liên kết tốt không bị vỡ. Chăm sóc Khoảng 5-7 ngày xới xáo quanh gốc cách gốc 30cm cho đất tơi xốp và tưới hoặc bón phân khoáng mỗi gốc bón 0 5-1kg NPK 12 5 10 cách gốc 30cm cho quất nhanh phát triển cành lá có thể tưới bón thêm nước hoặc phân chuồng hoai mục cho quất tốt bền và giảm sâu bệnh hại. Dùng phân hữu cơ vi lượng PTS9 bón thay phân chuồng kết hợp với nước tăng trưởng Vườn sinh thái phun lướt qua nồng độ 5ml 15lít nước khi lá non nhiều và 5ml 10lít nước khi lá già lá bánh tẻ khoảng 15-20ngày lần lá quất dày xanh quả to mập chín màu sắc tươi đẹp lâu rụng cây quất khoẻ mạnh chống lại sâu bệnh hại tốt. Tạo tán tạo thế Có thể tạo thế mới hay duy trì thế sẵn có đã tạo từ năm trước. Người tạo tán tạo thế phải tìm hiểu qua tài liệu thực tế sản xuất nắm được hình dạng cơ bản của từng loại thế thì mới thành công. Khi cắt tỉa tạo thế chú ý phải dùng dao kéo sắc chuyên dùng tiến hành công việc vào những ngày nắng ráo. Việc tạo thế cần làm định kỳ 7-10ngày lần. Tạo quả lộc cho cuối năm Cần đảo quất vào trung tới hạ tuần tháng 5 dương lịch. Trước khi đảo quất tưới đủ ẩm dùng đầm sắt hay gỗ đầm xung quanh gốc cách gốc 20-30cm cho phần đất đó liên kết với nhau hạn chế nứt vỡ bầu khi đào .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT