TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Đồ dùng gia đình - Đề tài: Sắp xếp đồ dùng - Nhóm lớp: Lá

I. Mục đích yêu cầu: - Ôn lại nhận biết số lượng 6, chữ số 6 - Hình thành kỹ năng chia nhóm trong phạm vi 6 - Nhận biết một số đồ dùng trong gia đình. - Tích cực tham gia vào các hoạt động. II. Chuẩn bị: - Bài giảng tương tác trên phần mềm PP. - Các thẻ được chia làm hai phần, phần bên trái dán số chấm tròn có số lượng nhỏ hơn 6, phần bên phải để trống để trẻ dán thêm số chấm tròn để cả 2 bên có số lượng 6 - Các loại thẻ hình đồ vật và. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ đề Đồ dùng gia đình Đề tài Sắp xếp đồ dùng Nhóm lớp Lá Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Ôn lại nhận biết số lượng 6 chữ số 6 - Hình thành kỹ năng chia nhóm trong phạm vi 6 - Nhận biết một số đồ dùng trong gia đình. - Tích cực tham gia vào các hoạt động. II. Chuẩn bị - Bài giảng tương tác trên phần mềm PP. - Các thẻ được chia làm hai phần phần bên trái dán số chấm tròn có số lượng nhỏ hơn 6 phần bên phải để trống để trẻ dán thêm số chấm tròn để cả 2 bên có số lượng 6 - Các loại thẻ hình đồ vật và giấy cắt sẵn làm tiền. III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Nào mình cùng đếm Hát và vận động theo nhạc bài hát bé tập đếm Cùng quan sát màn hình và đếm ôn số lượng trong phạm vi 6 Trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình và số lượng của đồ dùng Quan sát và thực hiện bài tập thêm số lượng cho bằng 6 2. Hoạt động 2 Thêm bao nhiêu nữa Trẻ quan sát trên máy tính và thêm vào tờ giấy của mình số chấm tròn để có được số lượng 6 Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Trò chuyện với trẻ về các cách thêm bớt tách gộp trong phạm vi 6 3. Hoạt động 3 Tạo ngôi nhà chữ số Chia trẻ thành các nhóm về các góc. Ở các góc trẻ có sẵn một số thẻ đồ dùng việc của trẻ là xem đồ dùng trong nhà mình là mấy Sau khi xem trẻ tính xem còn thiếu mấy đồ vật là đủ số 6. Trẻ lấy số tờ giấy tương ứng với đồ vật còn thiếu để đổi đồ với cô. 1 tờ giấy tiền đổi được 1 thẻ đồ vật. Kết thúc. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    6    0