TAILIEUCHUNG - Cách quản lý các dịch vụ Windows Vista

Các dịch vụ trong Windows là một chủ đề có khá nhiều tranh luận với nhiều lý do khác nhau. Trong bài giới thiệu này, chúng tôi sẽ cố gắng làm sáng tỏ về những dịch vụ đó một cách có thể. | Cách quản lý các dịch vụ Windows Vista Nguồn Ciprian Quản trị mạng - Các dịch vụ trong Windows là một chủ đề có khá nhiều tranh luận với nhiều lý do khác nhau. Trong bài giới thiệu này chúng tôi sẽ cố gắng làm sáng tỏ về những dịch vụ đó một cách có thể. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các dịch vụ là gì cách chúng làm việc như thế nào và nơi bạn có thể tìm thấy danh sách các dịch vụ được cài đặt trong Windows Vista. Ở cuối bài chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách thay đổi trạng thái của chúng start stop . kiểu tự động hay tĩnh . và cho phép bạn có được hình phối cảnh của chúng tôi về việc dịch vụ nào có thể vô hiệu hóa một cách an toàn để cải thiện thêm hiệu suất làm việc cho máy tính. Các dịch vụ là gì Các dịch vụ là các ứng dụng khởi động khi Windows nạp và chạy yên lặng trong chế độ nền background mà không cần đến sự tương tác của người dùng. Chúng thực hiện một số nhiệm vụ khác nhau mà không có nó thì Windows sẽ không thể thực hiện được các chức năng cần thiết. Các dịch vụ này nắm giữ rất nhiều các chức năng cần thiết như kết nối mạng hoặc quản lý và xác minh phần cứng. Cho ví dụ một trong những dịch vụ được biết đến nhiều nhất chính là Print Spooler dùng để quản lý cách in ấn được thực hiện như thế nào. Cách dịch vụ làm việc ra sao Các dịch vụ có thể ở một trong các trạng thái sau Started - trạng thái này thể hiện trạng thái đang chạy bình thường cho một dịch vụ. Có nghĩa rằng nó đang ỏ trạng thái tích cực và cung cấp các chức năng thích đáng cho Windows. Stopped - Trạng thái này có nghĩa rằng dịch vụ đã bị dừng và đang không hoạt động. Nó được unload ra khỏi bộ nhớ của máy tính. Pause - Nó được treo đó nhưng vẫn duy trì trong bộ nhớ máy tính và đáp trả các yêu cầu điều khiển. Mặc dù vậy trong trạng thái này nó không cung cấp dịch vụ cho Windows. Các yêu cầu điều khiển là các lệnh như chuẩn bị tắt máy chiếm lại hoạt động . Một đặc điểm quan trọng khác của các dịch vụ là cách chúng được khởi chạy Automatic - Windows sẽ tự động khởi chạy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    22    0    13-08-2020
71          13-08-2020
8    6    0    13-08-2020
13    6    0    13-08-2020
14    17    0    13-08-2020
5    2    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0