TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - PHÉP NHÂN

Giúp Hs: Nhận biết được phép nhân trong mối quan hệ với tổng của các số hạng bằng nhau. iết đọc và viết phép nhân. Biết tính kết quả của phép nhân dựa vào tính tổng của các số hạng bằng nhau. | PHÉP NHÂN I. MỤC TIÊU Giúp Hs Nhận biết được phép nhân trong mối quan hệ với tổng của các số hạng bằng nhau. Biết đọc và viết phép nhân. Biết tính kết quả của phép nhân dựa vào tính tổng của các số hạng bằng nhau. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 5 miếng bìa mỗi miếng có gắn hai hình tròn. Các hình minh hoạ trong bài tập 1 3. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv 1. Kiểm tra bài cũ -Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập. -Nhận xét và cho điểm hs. 2. Dạy - học bài mới . Giới thiệu bài. Hoạt động Hs -2 hs làm abì trên bảng lớp. . Giới thiệu phép nhân -Tiến hành như sgk sgv. -Giảng chỉ có tổng của các số hạng bằng nhau chúng ta mới chuyển được thành phép nhân. -Kết quả của phép nhân chính là kết quả của tổng. . Luyện tập thực hành. Bài 1 -Yêu cầu hs nêu đề bài. -Yêu cầu hs đọc bài mẫu. -Yêu cầu hs suy nghĩ để làm tiếp các phần còn lại của bài. Bài 2 -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì -Viết bảng 4 4 4 4 4 20 và yêu cầu hs đọc lại. -Yêu cầu hs suy nghĩ và chuyển tổng trên thành phép nhân tương ứng. -Đề bài yêu cầu chúng ta chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân. -Đọc 4 4 8. 4X2 8. -2 hs lên bảng làm bài cả lớp làm vào vở bài tập. -Viết phép nhân tương ứng với tổng cho trước. -Đọc 4 cộng 4 cộng 4 cộng 4 cộng 4 bằng 20. Bài 3 -Trả lời phép nhân đó là 4 X 5 20. -Nêu yêu cầu của bài tập bài tập yêu cầu -2 hs làm bài trên bảng lớp cả lóp làm các em dựa vào hình minh hoạ để viết bài vào vở bài tập. phép nhân tương ứng. -Treo tranh minh hoạ phần a hoặc yêu cầu hs quan sát hình vẽ trong sgk và đặt câu hỏi hướng dẫn như sgv. -Yêu cầu hs nêu phép nhân trong ý b và giải thích vì sao em viết được phép nhân -Quan sát hình vẽ trong sgk. này. 3. Củng cố dặn dò -Hỏi những tổng như thế nào thì có the chuyển thành phép nhân b 4X3 12 -Nhận xét tiết học Vì có 3 đàn gà mỗi đàn gà có 4 con gà hay 4 con gà được lấy 3 lần. -Những tổng có các số hạng đều bằng nhau thì chuyển được thành phép nhân tương .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    7    0    27-11-2020
6    9    0    27-11-2020
TÀI LIỆU HOT