TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG

Giúp Hs: Kĩ năng xem giờ trên đồng hồ(giờ đúng, giờ khi kim phút chỉ đến số 3 hoặc số 6). Củng cố biểu tượng về đơn vị đo độ dài. Giải bài toán có liên quan đến các đơn vị đo là lít, là đồng(tiền Việt Nam). | ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG I. MỤC TIÊU Giúp Hs Kĩ năng xem giờ trên đồng hồ giờ đúng giờ khi kim phút chỉ đến số 3 hoặc số 6 . Củng cố biểu tượng về đơn vị đo độ dài. Giải bài toán có liên quan đến các đơn vị đo là lít là đồng tiền Việt Nam . II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Quay mặt đồng hồ đến vị trí trong phần a của bài và yêu cầu hs đọc giờ. Bài 2 -Gọi hs đọc đề bài toán. -Đọc giờ 3 giờ 30 phút 5 giờ 15 phút -Hướng dẫn hs phân tích đề bài. 10 giờ 8 giờ 30 phút. -Nhận xét và cho điểm hs. Bài 3 -Tương tự như bài 2. -Chữa bài và cho điếm hs. Bài 4 -Bài tập yêu cầu các em tưởng tượng và ghi lại độ dài một số vật quen thuộc như bút chì ngôi nhà . -Đọc câu a chiếc bút bi dài khoảng 15. và yêu cầu hs suy nghĩ. 3. Củng cố dặn dò -Tổng kết tiết học. -Trả lời chiếc bút bi dài khoảng 15cm. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG TT TIÊU Giúp Hs Kĩ năng so snáh đơn vị thời gian. Biểu tượng về thời điểm và khoảng thời gian. Giải bài toán có liên quan đến đơn vị đo là kilogam kilomet giờ. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Gọi 1 hs đọc bảng thống kê các hoạt động của bạn Hà. -Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động nào -Thời gian Hà dành cho việc học là bao lâu Bài 2 -Gọi hs đọc đề bài toán. -Hướng dẫn hs phân tích đề bài. Hoạt động Hs -1 hs đọc cả lớp theo dõi trong sgk. -Hà dành nhiều thời gian nhất cho việc học. -Thời gian Hà dành cho việc học là 4 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT