TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - ÔN TẬP VỀ CÁC SỐTRONG PHẠM VI 1000

Giúp Hs: On luyện về đọc, viết số, so sánh số, thứ tự số trong phạm vi 1000. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Viết trước lên bảng nội dung bài tập 2. | ÔN TẬP VỀ CÁC SỐTRONG PHẠM VI 1000 I. MỤC TIÊU Giúp Hs On luyện về đọc viết số so sánh số thứ tự số trong phạm vi 1000. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Viết trước lên bảng nội dung bài tập 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Nêu yêu cầu của bài tập sau đó cho hs tự làm bài. -Nhận xét bài làm của hs. -Làm bài vào vở bài tập. 2 hs lên bảng Bài 2 làm bài 1 hs đọc số 1 hs viết số. -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì -Yêu cầu hs tự làm. Bài 3 -Bài tập yêu cầu chúng ta điền số còn -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì thiếu vào ô trống. -Những số như thế nào gọi là số tròn trăm. -Yêu cầu hs tự làm sau đó gọi 1 hs đọc bài làm của mình trước lớp. Bài 4 -Hãy nêu yêu cầu của bài tập. -Yêu cầu hs tự làm bài sau đó giải thích cách so sánh. -Chữa bài và cho điểm hs. -Bài tập yêu cầu chúng ta viết các số tròn trăm vào chỗ trống. -Là những số có 2 chữ số tận cùng đều là 0 có hàng chục và hàng đơn vị cùng là 0 -Làm bài theo yêu cầu sau đó theo dõi và nhận xét bài làm của bạn. -So sánh số và điền dấu thích hợp. Bài 5 -Đọc từng yêu cầu của bài và yêu cầu hs a 100 b 999 c 1000. viết số vào bảng con. -Nhận xét bài làm của hs. 3. Củng cố dặn dò -Tổng kết tiết học. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 TIẾP THEO I. MỤC TIÊU Giúp Hs On luyện về đọc viết số so sánh số thứ tự số trong phạm vi 1000. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Viết trước lên bảng nội dung bài tập 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Nêu yêu cầu của bài tập sau đó cho hs tự làm bài. -Làm bài vào vở bài tập. 2 hs lên bảng làm bài 1 hs đọc số 1 hs viết số. -Nhận xét bài làm của hs. Bài 2 -Yêu cầu hs tự làm. - 3 hs lên bảng làm bài cả lớp làm bài vào vở bài tập. Bài 3 -Yêu cầu hs tự làm bài sau đó gọi hs đọc bài làm của mình trước lớp chữa bài và cho điểm hs.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
82    4    0    09-08-2020
177    5    0    09-08-2020
46    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN