TAILIEUCHUNG - MRI nguyên lý ứng dụng lâm sàng_Phần 2

Hiện tưởng công hưởng: Khi phát sóng RF cùng tần số với proton - đang chuyển động đảo với tần số ω - thì proton tiếp nhận được năng lượng sóng. Hiện tượng này gọi là hiện tượng cộng hưởng (resonance). | HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG Khi phát song RF cùng tần sô với proton-đang chuyển đông đảo với tần sô Cữ- thì proton tiếp nhận được năng lượng song. Hiện tượng nảy goi lả hiên tượng cọng hưởng rêsonancệ Khoa Chan đoán hình ảnh Bệnh viện Chợ Ray TO hoa theo truc doc va ngang TO hoa theo truc doc va .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    0    09-08-2020
12    3    0    09-08-2020
24    6    0    09-08-2020
5    5    0    09-08-2020
3    3    0    09-08-2020
123    3    0    09-08-2020
14    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0