TAILIEUCHUNG - Trồng cà tím vụ hè thu

Chuẩn bị giống Lượng hạt giống để có cây trồng cho là 30 - 40kg. Hạt cần được xử lý bằng nước nóng 54oC trước khi gieo hoặc bằng một trong các loại thuốc: Rovral, Aliete, Zineb. Hạt giống được gieo qua liếp ươm, sau đó chuyển cây non ra trồng trên ruộng. | Trồng cà tím vụ hè thu Nguồn Chuẩn bị giống Lượng hạt giống để có cây trồng cho là 30 - 40kg. Hạt cần được xử lý bằng nước nóng 54oC trước khi gieo hoặc bằng một trong các loại thuốc Rovral Aliete Zineb. Hạt giống được gieo qua liếp ươm sau đó chuyển cây non ra trồng trên ruộng. Thời vụ - Vụ đông xuân có thể trồng từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Còn vụ hè thu từ tháng 4 - 7. - Mùa mưa nên tránh trồng vào tháng 5 6 vì thường bị sâu đục quả gây hại nặng. Vụ đông xuân không nên trồng vào tháng 12 và tháng 1 vì cũng rất dễ bị sâu đục quả gây hại vào khi thu hoạch. Làm đất Đất trồng cà tím đòi hỏi phải tơi xốp nhiều mùn và dễ thoát nước. Nên phơi ải đất vài tuần trước khi trồng. Đất được xử lý bằng vôi và tro bếp với lượng 50kg vôi 60kg tro bếp cho . - Liếp ươm cũng như liếp trồng cần được vun cao 20 - 25cm. Vụ đông xuân không cần lên liếp. - Không trồng liên tục nhiều vụ cà tím trên cùng một chân đất và không được trồng trên đất đã trồng các loại cây như ớt cà chua thuốc lá. nên luân canh với các loại cây họ khác. Khoảng cách trồng - Trên liếp ươm nên gieo hàng với khoảng cách 4 x 4cm. ở liếp trồng 2 hàng cách nhau 79-80cm cây cách cây 60cm. Mùa mưa có thể trồng thưa hơn. - Có thể trồng xen với tỏi hoặc các loại rau khác họ ngắn ngày vào giữa 2 hàng cà tím. Bón phân lượng bón cho - Bón lót phân chuồng hoai mục 3-4 tấn super lân 35-40kg có bổ sung thêm urê 5-6kg clorua kali KCl 3-4kg bánh dầu 12-13kg. - Bón thúc lần 1 7-8 ngày sau trồng phân urê 5-6kg KCl 3-4kg bánh dầu 20 - 25kg lần 2 25-30 ngày sau trồng urê 7 - 8kg KCl 4-5kg lần 3 45-50 ngày sau trồng urê 8-10kg KCl 5-6kg bánh dầu 25-30kg. Nên bón thúc thêm vào sau thu hoạch đợt quả đầu tiên urê 5kg KCl 5kg và bánh dầu. Phòng trừ sâu bệnh Cà tím thường bị các loại sâu bệnh hại chính sau đây sâu đục trái rầy xanh rầy trắng bọ trĩ sâu đo xanh bệnh héo xanh phấn trắng thối trái. Cần áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp như vệ sinh đồng ruộng luân canh với cây trồng khác họ cà. Lưu ý .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    2    0    13-08-2020
20    9    0    13-08-2020
4    8    0    13-08-2020
5    5    0    13-08-2020
5    2    0    13-08-2020
3    3    0    13-08-2020
12    8    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN