TAILIEUCHUNG - MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THỢ ĐIỆN

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc nhân viên thợ điện. | MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THỢ ĐIỆN I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Sữa chữa điện theo chỉ đạo của tổ trưởng hoặc cấp trên. 2. Định kỳ kiểm tra hệ thống điện của công ty. 3. Vận hành máy phát điện theo chỉ đạo. 4. Quản lý, sửa chữa đường dây điện thoại, Fax IV/ Tiêu chuẩn: 1. Kiến thức: có bằng trung cấp điện hoặc tương đương 2. Kỹ năng: có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm trong ngành điện, vận hành phát phát điện, sửa chữa điện thành thạo 3. Phẩm chất đạo đức: vui vẻ, hòa nhã với mọi thành viên trong công ty LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code : Version : Dated : 10/01/2008 Page : Page 1 of 1 Document name:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN