TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng ấu, rau nhút...

Ấu (Trapa bispinosa Roxb) và rau nhút (Neptunia oleraceae) rất dễ trồng, ít vốn đầu tư, nhẹ công chăm sóc, ít sâu bệnh phá hại. Trong quá trình trồng, chỉ cần bón phân và phun thuốc dưỡng cây, ngừa sâu ăn lá và phòng bệnh cháy lá là đủ. | T r J À Ấ 1 r J Kỹ thuật trông âu rau nhút. Nguồn Âu Trapa bispinosa Roxb và rau nhút Neptunia oleraceae rât dễ trồng ít vốn đầu tư nhẹ công chăm sóc ít sâu bệnh phá hại. Trong quá trình trồng chỉ cần bón phân và phun thuốc dưỡng cây ngừa sâu ăn lá và phòng bệnh cháy lá là đủ. Công việc trồng ấu bắt đầu từ giữa tháng 6 âm lịch đến cuối tháng 11 âm lịch - đúng vào lúc người nông dân đã rảnh rang việc đồng áng Với 4 công đất ruộng nằm cặp QL 30 mỗi mùa nước nổi hằng năm. Sau khi thu hoạch lúa hè thu xong sử dụng máy xới trục đất rồi khai nước vào ruộng để cấy ấu giống. Lúc đầu khi mới cấy ấu cần giữ mặt nước cao từ 2 -3 tấc cho ấu mau bén đất. Khi ấu vừa lớn nước lũ tràn về mực nước cao bao nhiêu dây ấu phát triển lên cao bấy nhiêu. Năm nào lũ lớn nước rút chậm thời gian thu hoạch ấu kéo dài năm đó trúng mùa ấu . Thông thường từ lúc cấy ấu giống đến khi thu hoạch bán trái là 2 tháng. Kế đó cứ 1 tuần - 10 ngày thu hoạch trái 1 lần cho đến khi nước lũ rút. Hái trái ngày trước xong ngày sau phải phun thuốc trừ sâu và thuốc dưỡng lá cho dây trái mau lớn. Nếu thực hiện đúng qui trình kỹ thuật và phương pháp chăm sóc ấu sẽ ít bị hao hụt năng suất ấu trái đạt cao. Bình quân 1 công ấu cho năng suất từ 65 -75 giạ trái. Nếu trúng lên đến cả trăm giạ ấu còn thất thì chỉ đạt dưới 50 giạ ấu trái công. Người dân địa phương thường mua ấu sống đem về nấu chín bán cho bà con quanh vùng hoặc tiêu thụ ở các chợ xã thị trấn kiếm lời từ giạ ấu cải thiện được cuộc sống kinh tế gia đình và giải quyết việc làm cho những lao động nghèo lúc nông nhàn ở địa phương. Cùng với cây ấu rau nhút cũng được nhiều nông dân tỉnh Đồng Tháp chọn trồng để kiếm thêm thu nhập trong mùa nước nổi. Rau nhút trồng được khoảng 1 tháng thì cho thu hoạch. Sau mỗi đợt cắt rau tôi thường bón phân urê để kích thích cho rau mau phát triển. Và cứ từ 5 - 7 ngày tôi cắt rau nhút đem ra chợ bán một lần kiếm cũng được cả trăm ngàn đồng trang trải cho mọi chi phí trong gia đình. . Muốn trồng rau

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    5    0    13-08-2020
4    3    0    13-08-2020
15    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN